Otvorený list ministrovi školstva od vydavateľov učebných publikácií

25.05.2023
Vzdelávanie a výchova

Vážený pán minister,
s veľkým sklamaním sme prijali vaše rozhodnutie o výške normatívu na jedného žiaka v školskom roku 2023/2024, ktoré spôsobí mnohým školám (aj rodinám) veľké problémy.

 

Otvorenie trhu s učebnicami v roku 2020 dalo školám možnosť vybrať si edukačné publikácie podľa vlastného uváženia a preferencie. Priamym následkom tohto rozhodnutia bolo, že sa do škôl dostali moderné učebnice s kvalitným obsahom, čo vytýčilo cestu ku kvalitnejšiemu vzdelaniu detí na Slovensku.  

 

Žiaľ, klesajúca tendencia výšky príspevku na edukačné publikácie túto cestu veľmi komplikuje. Keďže v porovnaní s minulým školským rokom sa príspevok na žiaka na školský rok 2022/2023 znížil v priemere o takmer 40 %, už teraz je jasné, že náklady na edukačné publikácie ani zďaleka nepokryje. 

 

Zníženie príspevku na učebnice o približne 58 % pre základné školy, zníženie o 37 % pre špeciálne základné školy, zníženie o takmer 32 % pre gymnáziá a zníženie o 32 % pre stredné odborné školy spôsobí, že školám budú chýbať elementárne prostriedky na vzdelávanie detí a rozdiely medzi žiakmi a študentami sa opäť ešte viac prehĺbia... 

Zníženie celkových výdavkov na edukačné publikácie z 11,4 mil. na 5,5 mil. (t. j. o 48 %) v porovnaní s minulým rokom bude mať za následok, že školy nebudú schopné pre svojich žiakov zabezpečiť kvalitné učebné materiály na nový školský rok. Nehovoriac o tom, že cena tlače aj papiera za posledný rok vzrástla o 40 %. V kontexte týchto čísel a reálnej situácie na knižnom trhu preto považujeme sumu 7,50 € na žiaka základnej školy a špeciálnej základnej školy za absolútne nekorešpondujúcu s realitou. Rovnako v kontexte ostatných výdavkov štátu absolútne popiera deklarovanú snahu o zvyšovanie kvality vzdelávania. Pritom školy už teraz avizujú, že podobne ako ony ani rodičia nebudú schopní ďalej dotovať nákup učebníc pre svoje deti. V čase pätnásťpercentnej inflácie už teraz viaceré rodiny v dôsledku nedostatočných financií odhlasujú svoje deti zo ŠKD aj zo stravovania v školskej jedálni.

Týmto Vás žiadame o prehodnotenie výšky normatívu na žiaka. Veríme, že ani Vy sa nechcete ocitnúť v situácii, že by sme mali na Slovensku hocijakým spôsobom znevýhodňovať niektorých žiakov v ich prístupe k vzdelaniu. Domnievame sa, že vzdelanie je právom každého jedného dieťaťa a nie iba vyvolenej skupiny solventných. Študent gymnázia má mať rovnaké právo na kvalitnú učebnicu ako prváčik na základnej škole alebo ako žiak v špeciálnej škole. Neprehlbujte rozdiely medzi deťmi, ale práve naopak – vyrovnávajte ich šance.

 

S úctou za vydavateľov učebníc 

 

Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelova         

EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

 

Zuzana a Peter Berovci

LIBERA TERRA

 

Ing. Miroslav Sedláček

Vydavateľstvo AITEC

 

Nora Tóthová

Terra vydavateľstvo,s.r.o.

 

Andrea Töröková

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o.

 

Ing. Stanislav Madarás

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.

 

 

OTVORENÝ LIST PODPÍSANÝ VYDAVATEĽMI UČEBNÝCH PUBLIKÁCIÍ NÁJDETE TU.

 

Zdroj: raabe.sk

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte