Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

08.04.2022
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2022 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám, praktickým školám a odborným učilištiam príspevok na edukačné publikácie.

Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy zaobstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov – tieto školy nakupujú edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO).

Konkrétnu výšku Príspevku na edukačné publikácie zo ŠR, ktorý bude škole poskytnutý, bude zverejnený v Excel dokumente nižšie na tejto webovej stránke.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z Príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke alebo na webovej stránke https://edicnyportal.iedu.sk/Documents.

Zoznam EP na príspevok zo ŠR bude aktualizovaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná doložka. Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a zverejnený na webových stránkach najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 03.12.2022 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

Viac informácií nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke - Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023.

Súbory na stiahnutie

 

​Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte