Kyberšikana - veľká hrozba online prostredia

25.04.2022
Vzdelávanie a výchova

Kyberšikana alebo elektronické šikanovanie, e-šikana, online šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing – ktorékoľvek z týchto pomenovaní znamená zámerné urážanie, vyhrážanie, posmievanie, ponižovanie či obťažovanie, teda útoky pomocou moderných komunikačných prostriedkov – prostredníctvom internetu cez počítač či mobil, trvajúce dlhší čas. 

Takéto opakované útoky sú rovnako nebezpečné ako útoky fyzické. Psychológovia sa zhodujú v tom, že kyberšikana je závažným problémom internetovej doby dnešnej spoločnosti. A tú žijeme všetci – dospelí aj deti. Od júla 2021 je kyberšikana na Slovensku trestným činom, za ktorý páchateľovi hrozí odňatie slobody od 3 až do 6 rokov.

Internet je mimoriadne rýchlo rozvíjajúca sa platforma. Okrem nesporných benefitov nesie som sebou aj obrovské riziká. Najmä pre deti, ktoré už od útleho detstva šikovne a vedome narábajú s elektronickými médiami a sú tvorcami, alebo minimálne užívateľmi mediálnych obsahov. Samotná príčina negatívnych javov nespočíva v nástroji, ale v ľuďoch, ktorí ho používajú. Kyberšikana teda nie je novým javom, je inou podobou šikanovania, ktoré má v súvislosti s využívaním internetu svoje špecifiká.

Nástupom do základnej školy sa dieťa z hľadiska sociálnej dimenzie oboznamuje s novými druhmi interakcie. Deje sa tak v procese edukácie, vyučovania. To isté platí aj pre online svet. Dieťa sa zoznamuje, komunikuje, reaguje, učí. Ako vedia učitelia predchádzať, prípadne pomôcť svojim žiakom v prípade kybernetickej šikany? Ako rozpoznajú prejavy u žiakov? Musia byť o týchto hrozbách a nástrahách dostatočne informovaní, iba vtedy budú vedieť adekvátne reagovať a pomôcť.

Nástrojom pre učiteľa, ako sa lepšie orientovať v prejavoch rizikového online správania žiakov a ako spoznať jednotlivé druhy kyberšikany, môže byť vzdelávací program RAABE AKADÉMIE s názvom Kyberšikana na 1. stupni ZŠ.

Ide o aktualizačné vzdelávanie určené učiteľom a odborným zamestnancom prvého stupňa základných škôl. Oboznamuje s teóriou aj praktickými príkladmi z problematiky kyberšikany. Vo vzdelávacom programe sa účastníci zoznámia s prejavmi a možnosťami riešenia kyberšikany na 1. stupni ZŠ. Program je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte