Patria mobily do škôl? Podľa správy organizácie UNESCO len v obmedzenom rozsahu

08.08.2023
Vzdelávanie a výchova

UNESCO vyzýva krajiny na reguláciu používania technológií na školách s ohľadom na bezpečnosť aj zdravie detí.Digitálne technológie sú prítomné všade okolo nás, aj na školách. Kým za určitých podmienok je ich využívanie v oblasti vzdelávania prínosom, predstavujú aj riziká, ktoré môžu ohrozovať fyzickú a mentálnu integritu, súkromie a dôstojnosť detí a mladistvých.

Organizácia Spojených národov (OSN) zverejnila obsiahlu globálnu správu svojej Organizácie pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o využívaní technológií vo vzdelávacom procese. Správa v agende Global Education Monitoring Report ponúka pohľad na situáciu vo vzdelávacích systémoch na celom svete.
Správa sa venuje napríklad používaniu digitálnych technológií žiakmi a študentmi. V súvislosti s tým UNESCO ponúka odporúčania, ako riešiť vzostup používania digitálnych technológií na školách a univerzitách. Opiera sa o množstvo relevantných štúdií a výskumov z celého sveta. Správa má byť pre krajiny akýmsi kompasom a má im pomôcť pri zavádzaní opatrení v súvislosti s technológiami na školách.
Správa s titulom Technológie vo vzdelávaní upozorňuje, že používanie digitálnych technológií, okrem iného aj umelej inteligencie, by malo podliehať presne určeným pravidlám s ohľadom na bezpečnosť a súkromie detí, na ich psychické aj fyzické zdravie a celkovú pohodu.

 

Dobrý sluha, zlý pán
UNESCO vo svojej správe krajiny vyzýva na vytvorenie premysleného konceptu používania technológií na školách. Organizácia zdôrazňuje, že to má byť koncepcia, ktorá je zameraná na ľudskú stránku. Digitálne technológie majú slúžiť ako nástroj, ktorý nesmie nahradiť priamy kontakt žiakov s učiteľmi. Týka sa to aj univerzít, ktoré výuku čoraz častejšie presúvajú do online priestoru. UNESCO upozorňuje, že by sa nemal zanedbávať sociálny rozmer vzdelávania.
„Digitálna revolúcia má nesmierny potenciál, ale rovnaká pozornosť, aká sa venuje regulovaniu digitálnych technológií v spoločnosti, by sa mala venovať aj ich používaniu vo vzdelávaní,“ upozornila generálna riaditeľka organizácie UNESCO Audrey Azoulayová. „Majú sa používať na doplnenie a rozšírenie výuky a majú byť prínosom pre žiakov aj učiteľov, nie ich obmedzovať.“

Negatívny dosah technológií
V 8. kapitole s názvom Dohľad a regulácia sa správa venuje používaniu smartfónov, tabletov a notebookov na školách.
Mobilné telefóny negatívne ovplyvňujú výuku aj schopnosť detí sústrediť sa. Podľa organizácie UNESCO existujú dôkazy, že nadmerné používanie technológií žiakmi aj študentmi v triedach aj doma, či už ide o smartfóny, tablety či notebooky, môže mať negatívny dosah na štúdium a môže súvisieť aj so zníženou výkonnosťou v škole. Príliš veľa času stráveného pred obrazovkou ohrozuje emočnú stabilitu, súkromie a bezpečnosť detí. Týka sa to predovšetkým mladších žiakov.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte