Súťaž Čitateľský oriešok 9 pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Dátum: 
12.09.2022 - 30.06.2023
Adresa: 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14
81108 Bratislava
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov
 • Info
 • Zadanie
 • Pravidlá súťaže
 • Produkty
 • Video
 • Finalisti
 • Víťazi
 • Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
 • Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
 • Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
 • Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?

Poďte spolu s nami lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!!

Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové závity, pridajte trochu fantázie a ukážte nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do súťaže Čitateľský oriešok 9 a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré na vás v príbehoch čakajú, a s ktorými sa lusknutím prsta dostanete do sveta fantázie.

POZOR INFORMÁCIA PRE PRVÁCKE TRIEDY!
Do súťaže sa aj v tomto školskom roku môžu zapojiť aj šikovní PRVÁCI. Aj tento rok pre nich upravíme otázky za textami, aby lúskanie príbehov zvládli naozaj všetci. A keďže v čase konania súťaže ešte nepoznajú všetky písmenká, príbehy na čítanie si môžu prváci s pani učiteľkami vypočuť. Linky na nahrávky zverejníme súčasne s textami na lúskanie 2. decembra 2022. Po vypočutí príbehov správne odpovedia na otázky a potom už samostatne nakreslia svoje dva prečítané príbehy do jedného výkresu.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA

Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ PRIHLÁSIŤ SA?

 • Lebo radi čítate a kreslíte, ste tvoriví a chcete vyhrať pekné ceny.

 

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

 • V úlohách si žiaci precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
 • Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.
 • Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a hodnotné ceny.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

 • Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž budeme promovať na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde zverejníme aj výkresy jednotlivých víťazov.
 • O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky 50 % zľavu z bežnej ceny 7 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta.

do 30. novembra 2022 – PRIHLASOVANIE (predĺžené do 2.12.2022)

Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský oriešok 9 môžu prihlásiť do 15. novembra 2022. Do tohto termínu sa škola alebo učiteľ zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na stránke www.skolskyportal.sk.
2. december 2022 – ZADANIE A LÚSKANIE
Učiteľ dostane na email, uvedený pri prihlásení, zadanie s úlohami pre svojich žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci zo špeciálnych základných škôl riešia úlohy bez ohľadu na ročník, podľa zváženia ich učiteľa. Žiakom ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby si ich vytlačili doma. Od tohto momentu žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok – prečítajú si texty, vyplnia úlohy a nakreslia príbeh na jeden výkres A4. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
do 13. marca 2023 – ZASLANIE
Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
od 4. apríla do 15. mája 2023 DO 12.00 HODINY!!!! – VÝBER A HLASOVANIE
Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku RAABE, kde v priebehu apríla a mája budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.
 jún 2023 – VYHODNOTENIE

Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie verejnosti (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie pre školy (tri školy náhodne vylosované zo všetkých zapojených škôl do súťaže)
 • Ocenenie pre špeciálne školy (tri miesta pre žiakov zo špeciálnych škôl, resp. tried)

 

Ahoj, si pripravený prelúskať sa súťažou?

Tu si môžeš prečítať
návod, ako na to...

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

To isté zopakuješ pri prvom aj druhom príbehu. Dva príbehy = dvakrát otázky.

Nezabudni!

Zadanie s textom aj otázkami si vytlač, doplň odpovede a na druhú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

Nezabudni!

Obrázok nakresli alebo namaľuj na výkres formátu A4 a na zadnú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

 

Veľká prosba na pani učiteľky!

 1. Úlohou žiakov je nakresliť vždy LEN JEDEN obrázok, v ktorom spoja dva prečítané príbehy. 

 2. Neposielajte nám dve kresby od jedného žiaka.

 3. Kreslite so žiakmi vždy LEN na výkres FORMÁTU A4.

 4. Odpovedné hárky podpíšte.

 5. Nezabudnite podpísať aj výkres, uveďte ročník, názov a adresu školy.

 6. Do obálky vkladajte odpovedné hárky ZVLÁŠŤ a výkresy ZVLÁŠŤ. Nespájajte ich spinkami!

Do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t.j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Vyplnené úlohy a výkres odovzdáš pani učiteľke/pánovi učiteľovi.
Do 13. marca 2023 nám tvoja škola vyplnené zadanie aj výkres pošle poštou do 
RAABE.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže s názvom „Čitateľský oriešok” (ďalej len „súťaž“ ) je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Začiatok súťaže: september 2022
Koniec súťaže: jún 2023

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, ak ich škola do súťaže prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.skolskyportal.sk najneskôr do 15. 11. 2022. Podmienkou zaradenia do súťaže je uvedenie mena a priezviska žiaka, ročník, názov a adresa školy. A tiež splnenie oboch častí súťaže, t.j. odpovedanie na otázky na oboch hárkoch a nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa oba príbehy spoja.

ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Prihlasovanie žiakov do súťaže sa končí 15. novembra 2022.
 2. Učiteľ po prihlásení najneskôr do 2. decembra 2022 e-mailom na mailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške, dostane link na stiahnutie textov na lúskanie spolu s otázkami na zodpovedanie.
 3. Vyplnené písomné úlohy a výkresy s kresbami podľa zadania za žiakov zašle škola poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava najneskôr do 13. marca 2023.
 4. Odborná porota vyberie zo všetkých doručených výkresov v prvom kole 333 výkresov za každý ročník.
 5. Od 4. apríla do 15. mája 2023 budú tieto výkresy zverejnené na Facebooku RAABE, kde prebehne hlasovanie – lajkovanie kresieb širokou verejnosťou.
 6. Hlasovanie na Facebooku RAABE končí 15. mája 2023 o 12:00 hodine!!!. Hlasy udelené jednotlivým prácam po tomto termíne nebudú započítané do celkového poradia prác.
 7. Vyhodnotenie súťaže vo všetkých štyroch kategóriách sa uskutoční v júni 2023.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

-      Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky 50 % zľavu z bežnej ceny na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta. 

SPÔSOB VYHODNOTENIA SÚŤAŽE A VÝHRY:

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v júni 2023. Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko určí 1., 2. a 3. miesto.

 • Ocenenie verejnosti.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku bude udelené 1., 2. a 3. miesto na základe počtu lajkov udelených jednotlivým prácam v termíne, ktorý je uvedený v časti Časový priebeh súťaže, bod 6.

 • Ocenenie pre školy.  

Cena pre školy. Každá kresba zaslaná do súťaže, ktorá splnila pravidlá súťaže, bude zaradená do žrebovania. Tri školy, ktorých kresby budú vyžrebované, získajú ocenenie „Oriešok pre školu“.

 • Ocenenie pre špeciálne školy, resp. špeciálne triedy. 

Individuálna cena pre žiakov. Odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov, zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko a odborníka z oblasti špeciálnej pedagogiky vyberie 3 práce spomedzi všetkých, ktoré do súťaže zaslali špeciálne školy.

 • Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže budú vylúčení žiaci, ktorí vo svojom mene zašlú cudzie dielo (výkres), dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže a žiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie zo súťaže aj v prípade, ak nebudú splnené základné podmienky súťaže, t.j. ak žiaci zašlú nie jeden výkres, ale dva. Nepodpísané kresby aj odpovedné hárky budú tiež automaticky vylúčené zo súťaže.

PREVZATIE VÝHIER

Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď osobne alebo poštou.

ZODPOVEDNOSŤ

Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži súhlasí kontaktná osoba so zasielaním informačných a marketingových správ na svoj email a súčasne potvrdzuje, že si prečítal a porozumel zásadám ochrany osobných údajov prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné TU.

Registráciou v súťaži kontaktná osoba potvrdzuje, že škola, z ktorej je zapojený žiak, disponuje súhlasom zákonného zástupcu na zapájanie žiaka do súťaží organizovanými tretími stranami a zverejňovanie mena a priezviska na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán. Škola je povinná poskytnúť tento súhlas na vyžiadanie organizátorovi súťaže. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet mailu je potrebné uviesť názov "Čitateľský oriešok 9".

 

V Bratislave 21. 9. 2022
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Tel. 02 / 32 66 18 82

www.skolskyportal.sk

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom.

Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Pracovné zošity TAJOMSTVÁ SVETA získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR, figurujú na zozname dotovaných učebníc a pracovných zošitov, a teda môžete ich pre svojich žiakov objednať s využitím ministerského príspevku. A vašou účasťou v súťaži získate až 50 % zľavu, t.j. namiesto 7 eur za jeden pracovný zošit zaplatíte len 3,50 eur.

Viac

 

Čitateľský oriešok 7

Sledujte slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Dozviete sa mená víťazov v jednotlivých kategóriách a tiež si môžete pozrieť galériu ocenených detských výtvorov. Tento súťažný rok nebol veru jednoduchý, o to viac si ceníme, že sa školy aj jednotlivci do našej súťaže zapojili. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami tento rok súťažili a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Čitateľský oriešok 6

COVID-19 neobišiel ani najväčšiu čitateľsko-výtvarnú súťaž pre školy na Slovensku ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 6 Síce sme sa nemohli stretnúť na slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien v Zichyho paláci v Bratislave, šikovné deti ale o svoje zaslúžené ceny neprišli... ...v čase, keď boli školy zatvorené, sme im odmenu poslali priamo k nim domov! Všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili, gratulujeme! Tešíme sa z Vašej výhry a želáme Vám všetko dobré! A hlavne: NEPRESTÁVAJTE ČÍTAŤ a KRESLIŤ! Nech sa páči, zoznámte sa s víťazmi!

 

Čitateľský oriešok 5

Nakuknite s nami na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien víťazom súťaže, ktoré sa konalo v Zichyho paláci v Bratislave v apríli 2019.

 

Čitateľský oriešok 4 – vyhlásenie výsledkov

Pozrite si reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktoré sa konalo 19. apríla 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Dovidenia zase o rok, priatelia čítania!

 

Čitateľský oriešok 3 – Slávnostné vyhodnotenie

20. apríla 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, spojené s odovzdávaním cien. Pozrite si reportáž, ktorá zachytáva atmosféru tohto slávnostného okamihu.

 

Habakuky – Rozprávková cena pre víťazov súťaže Čitateľský oriešok 3

Pozrite si zostrih toho najlepšieho, čo zažili víťazi 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok v rozprávkovej krajine Pavla Dobšinského, v čarovnej dedinke Habakuky.

 

O čítaní s porozumením v Dámskom klube na STV1

Reportáž o celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaži s názvom Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov základnej školy. Do prvého ročníka sa prihlásilo takmer 10 000 žiakov! A tiež rozhovor v štúdiu o potrebe rozvíjať u detí čítanie s porozumením. Čo vlastne čítanie s porozumením je? Viete, ako môžu rodičia prispieť k tomu, aby deti viac čítali a aj porozumeli tomu, čo čítajú? Pozrite si Dámsky klub.

Predstavujeme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 9

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už deviateho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 9. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude uchádzať o lajky na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 9. Najväčšiu súťaž, ktorá už po deviaty raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi.

Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty z pracovných zošitov Tajomstvá sveta, po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky, ktoré preverili, či deti prečítanému textu aj porozumeli, a následne prečítané dva príbehy preniesť do jednej jedinej kresby. Malí školáci tak svojimi pastelkami a farbami spájali rôzne príbehy, napríklad o nervóznom spisovateľovi, pani Klobáskovej a smutnej príšerke; druháci zase stáli pre výzvou ako spojiť zasneženú krajinu s pastierom a barančekmi. Tretiaci to zrejme tento rok mali najľahšie, keďže oba ich príbehy sa odohrávali v prírode, takže vytváranie spoločnej kresby pre dva príbehy nebolo až tak náročné. No a štvrtáci ten rok lúskali príbeh z ďalekého Havaja a o nahnevanom čističovi. A výsledok? Skutočne nádherné výtvory!

„Aj tento rok sme to v porote nemali ľahké a do druhého kola by sme najradšej posunuli oveľa viac výkresov. Teší nás, že medzi súťažiacimi máme našich verných, ale tento rok sa nám prihlásilo aj množstvo škôl, ktoré s nami súťažili po prvýkrát. Uvidíme, ako dopadne hodnotenie výtvarníkov a verejné hlasovanie, ale už teraz môžeme prezradiť, že vo Vranove nad Topľou, Košiciach, Novoti, Michalovciach, Šarišskom Jastrabí a v Trstenej nám vyrastá celkom určite nová generácia mladých a šikovných výtvarníkov," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. „Všetkým, ktorí sa do súťaže aj tento rok zapojili, patrí veľká vďaka!“, povedala. Ako dodala, tento rok sa do súťaže zapojilo aj veľa ukrajinských žiakov. „Teší nás, že učitelia zapojili do súťaže aj ukrajinských žiakov, a podporujú tak aj u nich rozvoj čítania s porozumením." 

Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Ale POZOR! Nezávisle od verejného hlasovania bude prebiehať aj posudzovanie kresieb profesionálnymi výtvarníkmi, ktorí z každého ročníka vyberú trojicu kresieb. Aj ich autori budú odmenení cenami. Výtvarníci tiež vyberú víťazov aj spomedzi žiakov špeciálnych tried a špeciálnych základných škôl, ktorých výtvory posudzujú v samostatnej kategórii.

HLASOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ AŽ DO 15. MÁJA 2023 DO 12.00 HODINY.

Fotogalériu postupujúcich prác za 1. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

 

Pre školy prihlásené do súťaže stále platí zľava 50 % na nákup
pracovných zošitov 

TAJOMSTVÁ SVETA

Tajomstva 1 Tajomstva 2 Tajomstvá 4

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením.

V júni 2023 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže v štyroch kategóriách:

✪ Ocenenie nakladateľstva RAABE – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie verejnosti – rozhoduje počet lajkov na Facebooku (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie pre školy – náhodné žrebovanie spomedzi všetkých zapojených škôl (tri miesta)

✪ Ocenenie pre špeciálne školy – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v kategórii ŠPECIÁLNE ŠKOLY)

 

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

KLIKNITE NA OBRÁZOK PRE JEHO ZVÄČŠENIE

Ocenenie nakladateľstva RAABEindividuálne ceny pre žiakov

1. ročník

1. miesto
Alica Buková
Základná škola
Školská 558/1
094 14 Sečovská Polianka
2. miesto
Tomáš Glod
Základná škola
Nobelovo námestie 6
851 01 Bratislava
3. miesto
Janka Tóthová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
Komentár výtvarníkov:
Milo nás prekvapil pozorovací talent a schopnosť takto podrobne vypracovať obsah zadania, mieša sa tu veľmi príjemne fantázia a skutočnosť, zároveň dokážu bez problémov vedľa seba existovať, optimizmus a radosť je tu evidentná.
Komentár výtvarníkov:
Oceňujeme odvážne ťahy a jasné vyjadrenie, pekne rozkreslené a veselo podané dielko.
Komentár výtvarníkov:
Toto je veľmi "silná" škola, čo sa týka prístupu pedagóga a veľkej chuti pracovať s deťmi, zaslúžia si každý rok byť ocenení, gratulujeme tejto šikovnej škole za každoročný umelecký zážitok...čo dodať? Perfektná práca s kombinovanou technikou.

2. ročník

1. miesto
Hugo Lopatník
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
2. miesto
Tomáš Vlček
Základná škola
Nábrežná 845/17
024 01 Kysucké Nové Mesto
3. miesto
Kvetoslava Zvrškovcová
Základná škola
Necpaly č. 164
038 12 Necpaly
Komentár výtvarníkov:
Tu možno konštatovať to isté, čo vyššie. Oceňujeme skutočne, že sa pani učiteľka s láskou stará o talenty a vie vytiahnuť z detí to najlepšie. Veľmi sa nám páči okrem rozpoznateľného rukopisu tejto školy, že je v tomto dielku cítiť zmysel pre humor, vtip je totiž v diele vždy pridaná hodnota.
Komentár výtvarníkov:
Radi oceňujeme veľké postavy a radosť z formátu, ktorý poskytuje tvorivý priestor, hoci obmedzený šírkou a dĺžkou papiera, ale dieťa sa malo kde vyšantiť a dalo to evidentne svetu najavo, zmestilo sa tu veľa plánov - popredie aj pozadie a ústredná postavička je namaľovaná pestro a nebojácne.
Komentár výtvarníkov:
Veľmi precízne a čisto stvárnené príbehy a zaplnená plocha postavami, priam svedomitý prístup k téme a tvorbe.

3. ročník

1. miesto
Nela Vargová
Základná škola
Mojmírova 2
953 01 Zlaté Moravce
2. miesto
Lenka Labiková
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
3. miesto
Nina Demeterová
Základná škola
Ladomirová
090 03 Ladomirová
Komentár výtvarníkov:
Veľmi oceňujeme maliarsky prístup v kresbe, dielko pôsobí na pocit, že je to maľba, pritom je to kresba, príjemne sa celá kompozícia akoby do seba vpíjala a všetko so všetkým veľmi vyvážene korešponduje.
Komentár výtvarníkov:
Aj tu sme "museli" vybrať opäť zo "silnej zostavy" z Michaloviec, kombinovaná technika, radosť z tvorby, vtip v diele a precízne spracovanie.
Komentár výtvarníkov:
Úžasný, čistý obrázok, prehľadnosť v zložitej kompozícii si zaslúži ocenenie, taktiež vynikajúco zvolené pozadie pravidelným kombinovaním červenej so zelenou, sú to farby, ktoré sa navzájom zvýrazňujú, a spolu tu podčiarkujú celý radostný výjav dielka.

4. ročník

1. miesto
Anna Zacharová
Základná škola
Starozagorská 8
040 23 Košice
2. miesto
Martin Murín
ZŠ s MŠ
Novoť 315
029 55 Novoť
3. miesto
Natália Hubová
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 4
026 01 Dolný Kubín
Komentár výtvarníkov:
Zaujímavo stredovo rozčlenená kompozícia, ktorá spája a zároveň necháva osobitne vyznieť každý príbeh, citlivo a zodpovedne vypracované dielko.
Komentár výtvarníkov:
Veľmi sa mi tu páči dekoratívny prístup k vypracovaniu, oceňujeme kombinovanú techniku a výborne skombinované dve hlavné farby a ich odstupňovanie tieňovaním.
Komentár výtvarníkov:
Perfektne stvárnené koníky, sympaticky navodené kontrasty, prehľadné a usilovne vypracované dielko.

Výtvarné práce žiakov v rámci 9. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže
Čitateľský oriešok opäť hodnotili profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav
Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov,
zátiší či ilustrovaniu kníh.


Ocenenie verejnosti na základe počtu „lajkov“ na Facebooku

1. ročník

1. miesto
Michaela Šinaľová
Základná škola
ul. 17. novembra 31
083 01 Sabinov
2. miesto
Rebeka Kurucová
Základná škola s materskou školou
Školská 93
065 44 Plaveč
3. miesto
Samuel Baluch
Základná škola
Odorín 65
053 22 Odorín

2. ročník

1. miesto
Nelka Tkáčová
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Mierové námestie 10
925 51 Šintava
2. miesto
Richard Klempai
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
3. miesto
Evelin Barnová
Súkromná základná škola Mercury
Zadunajská 4
850 00 Bratislava

3. ročník

1. miesto
Ninka Michalková
ZŠ s MŠ
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
2. miesto
Miriam Ballová
Základná škola s materskou školou
Dlhá nad Oravou 110
027 55 Dlhá nad Oravou
3. miesto
Emma Župčanová
Základná škola
Seňa 507
044 58 Seňa

4. ročník

1. miesto
Viktória Šinaľová
Základná škola
ul. 17. novembra 31
083 01 Sabinov
2. miesto
Viktória Jakubiková
Základná škola
Nábrežná 845/17
024 01 Kysucké Nové Mesto
3. miesto
Gréta Čertíková
Základná škola
Rastislavova 416/4
971 01 Prievidza

Definitívne poradie výtvarných prác žiakov bolo zostavené na základe počtu lajkov
na Facebooku RAABE ku dňu 15. 5. 2023 o 12:00:00 hodine.
Hlasy udelené prácam po tomto termíne neboli (v súlade s pravidlami súťaže)
započítané do celkového súčtu hlasov.


Ocenenie pre školy

  Škola Mesto
1. Základná škola Ľ. Štúra Pionierska 4, 927 01 Šaľa
2. Základná škola Komenského 23, 085 01 Bardejov
3. ZŠ s MŠ Ráztočno Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Ocenenie pre školy bolo udelené na základe náhodného žrebu
(v súlade s pravidlami súťaže) zo všetkých škôl, ktoré do súťaže zaslali svoje príspevky.


Ocenenie pre špeciálne školy

1. miesto
Božena Grešková
Základná škola s materskou školou (špeciálna trieda)
Bzovík 136
Bzovík
2. miesto
Simon Kováč
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš
3. miesto
Natália Lakatošová
Spojená škola internátna
Zd. Nejedlého 41
934 01 Levice
Komentár poroty:
Pútavé dielko, oceňujem vlastnú tvorbu pri ovečkách, kde autora nezlákala komercia a celý príbeh je veľmi živo a radostne podaný.
Komentár poroty:
Precízne a bohato vyplnená plocha výkresu, zaujímavo pôsobiace pozadie, akoby to malo istý poriadok, pritom si to zachováva prvky voľnej tvorby, autor akoby chcel mať nad svojou tvorbou kontrolu a dobre sa v tom rozhodol.
Komentár poroty:
Obrázok pôsobí v tom najlepšom zmysle ako ilustrácia, dekoratívnosť sa spája s realitou, precízna a veselá práca.

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme!

Partneri

 
ACER
 

ALBI

STIEFEL EUROCART

STONOZKA

ALBATROS Media

STABILO

SLOVART

PANTA RHEI

European Pedagogical Club

SKOLSKY PORTAL