17.02.2017

Ministerstvo školstva zverejnilo v súvislosti s prípravou reformy vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na...

17.02.2017

Táto problematika bola aj ústrednou témou dnešného rokovania Generálnej rady ZPS v Bratislave.

16.02.2017

Vzdelávacie poukazy, prostredníctvom ktorých sa financuje záujmové vzdelávanie na školách a školských zariadeniach, majú skončiť.

16.02.2017

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.