24.07.2017

ZMOS nepodporuje dvojité zvyšovanie platov učiteľov od 1. septembra 2017 a 1. januára 2018 o šesť percent, súhlasí však s jedným zvyšovaním o šesť percent od 1. septembra.

24.07.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyčlenilo vo svojom rozpočte takmer päť miliónov eur na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavbu nových...

18.07.2017

Vojto Artz patrí na Slovensku medzi top šéfkuchárov. Je autorom publikácii o varení a zdravom stravovaní. On sám je príkladom, že na Slovensku sa dá vybudovať v gastronómii...

12.07.2017

I keď je pre mnohých práca na železnici skôr mužskou záležitosťou, vedia sa v nej nájsť aj ženy. K takým príkladom patrí aj Katka Lancúchová, ktorej železnica učarovala od...