20292
utorok, Január 17, 2017 - 13:58

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je...

18893
štvrtok, november 10, 2016 - 00:00

Konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora včera svojím podpisom otvorili nový priestor...

1169
štvrtok, december 1, 2016 - 17:26

Od septembra do novembra tohto roku sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, prihlásilo...

1180
štvrtok, december 1, 2016 - 15:31

Od 1. septembra 2016 vstúpil do platnosti pre všetky materské školy na Slovensku nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý zavádza...

streda, november 30, 2016 - 10:42

ÉČKA V POTRAVINÁCH – tak znie názov novej metodickej príručky pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Učiteľom...

459
štvrtok, december 15, 2016 - 14:44

Máte problém v oblasti vašej práce, na ktorý hľadáte odpoveď? Potrebujete poradiť v oblasti legislatívy a riadenia, vzdelávania a výchovy, personalistiky alebo vás zaujíma iná...

39
utorok, november 29, 2016 - 11:27

Je ich málo, chýba dejepis alebo nie sú vôbec

utorok, november 29, 2016 - 00:00

Prvé výsledky medzinárodného výskumu vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách.

20.01.2017

Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone ich činnosti tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo...

20.01.2017

Dokument, ktorý bude hovoriť o školskej reforme, by mal byť pripravený v najbližšom období. V priebehu apríla až mája sa má Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania dostať...

19.01.2017

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.

18.01.2017

Digitálne zručnosti sú nielen vo svete nevyhnutnou súčasťou väčšiny zamestnaní. Takisto aj u nás prevládajú profesie, kde už je nevyhnutnosťou mať aspoň základné IT schopnosti...