Blog - Christoph Eichhorn
Kaleidoskop prírodných vied
Aktivita Škôlkar

DOTAZNÍK: Triedny učiteľ

Milí učitelia, kolegovia. Problematika práce a povinností triedneho učiteľa je stále aktuálna. Legislatíva, triedny manažment, komunikácia učiteľa s rodičmi žiaka, školská integrácia, žiaci so ŠVVP či vypĺňanie triednej dokumentácie – to všetko sú témy, s ktorými sa triedny učiteľ každodenne stretáva. Odpoveďami na otázky v dotazníku sa pokúsime spolu s Vami túto problematiku riešiť.
Vopred ďakujeme za vyplnenie dotazníka a trom vyžrebovaným odpovedajúcim pošleme zaujímavé ceny.

Vyplniť dotazník môžete tu.

Vybrané články

„Nastupuje vláda dohody, kontinuity a pokroku. Extrémistom nedáme šancu“, píše sa v programovom vyhlásení vlády, ktoré 13. apríla 2016 schválili ministri.
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, získate celkom presný obraz o jubilejnom už 5. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3, ktorú opäť organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.
ODPORÚČAME
ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

Vylepšené vydanie obľúbenej publikácie z RAABE s názvom "Dokumentácia základnej školy". Prináša komplexné informácie o vytváraní, vedení a kontrole dokumentácie školy, spolu s množstvom vzorov na CD s ukážkami tlačív aj vyplnených dokumentov.

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY...

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE ...

Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na všetky povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských aktivít v MŠ.

Školské akcie, Športové výcviky, Škola v prírode

ŠKOLSKÉ AKCIE + ŠPORTOVÉ VÝCVIKY + ŠKOLA V PRÍRODE

Trojica príručiek, v ktorých nájdete všetky potrebné informácie o organizovaní školských akcií, športových výcvikov aj škôl v prírode. Každá navyše obsahuje CD so vzormi dokumentácie.

» Ďaľšie produkty