15.12.2017

Novelu vládneho nariadenia v tomto znení schválil kabinet na svojom stredajšom (13.12.) zasadnutí.

Financovanie
14.12.2017

Po novom sa normatív na žiaka základnej školy učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny zvýši na 65,50 eura. Zmena sa dotkne 1172 žiakov.

14.12.2017

Zimenová chcela do škôl dostať aj školské sestry, a to pomocou novely školského zákona, ktorú tiež parlament odmietol.

14.12.2017

Riaditelia škôl nedostanú povinnosť vyberať nových pedagogických a odborných zamestnancov cez transparentné výberové konanie.