28.03.2017

Vážené kolegyne a kolegovia,

ku Dňu učiteľov Vám želám veľa zdravia, síl a tvorivých nápadov pri Vašich pravidelných stretnutiach s deťmi, žiakmi a študentmi. Úprimne...

27.03.2017

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Súťaž je zameraná na...

27.03.2017

Maturita z materinského jazyka by pre gymnazistov nemusela byť povinná. Namiesto nej by si mohli vybrať dejepis, filozofiu či iný predmet zo spoločenských vied. Ministerstvo...

27.03.2017

Výber budúcich študentov na pedagogických fakultách by sa mal sprísniť. A to zavedením prijímacej či talentovej skúšky, v rámci ktorej by sa posudzovala ich vedomostná úroveň,...