18893
piatok, september 30, 2016 - 15:42

Zvládate povinnosti z oblasti personalistiky s ľahkosťou? Viete, aké sú povinnosti riaditeľa školy pri výkone finančnej kontroly? Ako postupovať pri priestupkoch žiakov voči...

1169
utorok, Október 18, 2016 - 15:21

Ak vás nebaví so žiakmi čítať len príbehy z čítanky a hľadáte doplnkové texty, ktoré by umožňovali rozvíjať u žiakov prvého stupňa čitateľskú gramotnosť hravou formou, čo takto...

1180
pondelok, september 19, 2016 - 09:25

Premiér Robert Fico (Smer-SD) skritizoval učiteľskú iniciatívu, ktorá je za aktuálnym štrajkom pedagógov. Považuje ju za nelegálnu. "Dva mesiace boli doma, aj títo páni z...

štvrtok, september 22, 2016 - 16:49

Voľné leto s osemtýždňovou dovolenkou, krátka pracovná doba a podľa niektorých aj dobrá výplata. To sú najčastejšie predstavy verejnosti o učiteľoch. Nie je všetko čierno–biele...

459
utorok, august 9, 2016 - 12:57

Už v materskej škole sa niektoré deti javia ako neprimerane neposedné, s problémami s pozornosťou a s impulzivitou. Ak sa začne s takýmito deťmi pracovať ešte pred nástupom do...

streda, august 31, 2016 - 12:16

„Pre strednú aj základnú školu, v ktorých sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, je potrebné nájsť literatúru, ktorá zodpovedá danej vekovej kategórii, a čítať, čítať, čítať......

piatok, august 12, 2016 - 14:00

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko uvádza na slovenský knižný trh začiatkom júna tri knižné novinky z kategórie literatúry pre rozvoj učiteľov aj riaditeľov škôl....

39
piatok, september 9, 2016 - 09:34

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1...

štvrtok, august 25, 2016 - 14:31

Na prekvapenie mnohých riaditeliek a učiteliek v materských školách vydal 17. augusta 2016 Štátny pedagogický ústav na svojej stránke strohý oznam, že „Štátny vzdelávací...

21.10.2016

Výsledky maturitného skúšania či monitoring deviatakov majú byť objektívnejšie. To je jeden z cieľov rezortu školstva, ktorý predstavil v novom Národnom programe rozvoja...

20.10.2016

Rodičia si budú môcť vybrať z niekoľkých služieb starostlivosti o svoje deti. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

20.10.2016

Podľa ISU by iniciatívu teraz mal prebrať Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a trvať na požiadavkách, ktoré sú v deklarácii, ktorú podpísali školské...

19.10.2016

Na Slovensku musí nastať celospoločenská zhoda na tom, že v oblasti vzdelávania a výchovy je potrebná zmena. Taktiež musí spoločnosť súhlasiť s tým, že školstvo si zaslúži viac...