Prírodoveda
20.02.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím...

20.02.2018

Filozofia tradičných raňajok v základných a materských školách funguje napríklad v Slovinsku, Rakúsku i Bavorsku.

Materská škola
20.02.2018

Na začiatok by mohla byť jednoročná, postupne by sa mohla rozšíriť a do škôlok by časom mohli deti chodiť povinne už od troch rokov.

20.02.2018

Prakticky cudzím jazykom je slovenčina pre mnohé rómske deti predškolského veku z osady Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke v Revúckom okrese.