Farby
20.10.2017

Mesto Prešov získalo dotácie na rekonštrukciu ďalších dvoch materských škôl. Do predškolských zariadení na Čapajevovej a Važeckej ulici tak budú môcť prijať viac detí....

Ľudia
20.10.2017

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní.

Telocvičňa
19.10.2017

Sumou 9,9 milióna eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Pre enormný záujem zo strany...

Drogy
19.10.2017

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku je poradným orgánom pre oblasť protidrogovej politiky a problematiku drog.