22.03.2017

Nápad zaviesť uniformy vznikol najmä z dôvodu, že ide o súkromnú školu, ktorá chcela u detí vytvoriť pocit, že k nej patria.

21.03.2017

V ostatných rokoch sme svedkami zvýšenia povedomia o potenciálnych prínosoch adaptability vo vzdelávaní. Súvisí to s poznaním, že ideál individualizovaného učenia sa (t.j....

21.03.2017

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k...

20.03.2017

Výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z Visegrádskej štvorky (V4). Ministerstvo školstva pod vedením...