Rola učiteľa vo vzťahu žiak a škola Vám určite nie je ľahostajná. Využite preto príležitosť a zúčastnite sa zaujímavých prednášok a seminárov pod vedením renomovaných odborníkov, zapojte sa do...

Vybrané články

Odbornú Raabe konferenciu Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko budú sprevádzať aj známe tváre z televíznych obrazoviek. Gabriela Pirošková sa objaví v role moderátorky viacerých seminárov a okrúhlych stolov. Opýtali sme sa jej, aký vzťah má k učiteľskému povolaniu a čo si myslí o súčasnom stave školstva na Slovensku.
Prechod učiteľov pod zriaďovateľskú pôsobnosť štátu nemá podľa školskej analytičky Zuzany Zimenovej zmysel. Na Deň učiteľov 28. marca minister školstva Dušan Čaplovič predstavil ideu, že by učitelia základných a stredných škôl mohli byť priamymi zamestnancami ministerstva školstva. V súčasnosti totiž základné či stredné školy zriaďujú mestá, obce či samosprávne kraje a peniaze im prerozdeľujú tieto samosprávy. "Neviem, čomu by takáto zmena pomohla," hovorí Zimenová. Predstaviť si to nevie ani Združenie miest a obcí Slovenska, súčasné rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávy meniť nechce.