Ministerstvo znížilo administratívnu záťaž pedagógov

04.09.2015
Legislatíva
Prevádzka školy
Personalistika

Rezort zrušil rôzne typy dokumentov, školy môžu nahradiť školský vzdelávací program štátnym vzdelávacím programom.

Administratívna záťaž pedagógov na školách bude nižšia. Ministerstvo školstva totiž zrušilo rôzne dokumenty, ktoré boli nepotrebné alebo duplicitné. Časť školského vzdelávacieho programu môžu školy po novom nahradiť štátnym vzdelávacím programom a tým klesne objem práce pedagógov na školách. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister školstva Juraj Draxler.

Administratívnu záťaž znižovali aj v ostatných smeroch. Školy môžu už tento školský rok napríklad viesť triednu knihu v elektronickej podobe. Stačí, keď ju škola na konci roku vytlačí. Ďalšou zmenou je aj zjednodušenie používaných tlačív. Návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napríklad má namiesto pôvodných deviatich strán už iba štyri.

Školy budú môcť tiež vydávať polročné vysvedčenia bez písomnej žiadosti, keďže táto administrácia rovnako školy zaťažovala. V základných školách zrušili povinnosť vytvárať päť rôznych typov dokumentácie. Často boli totiž tieto údaje zduplikované v iných dokumentoch alebo boli nadbytočné. Medzi tieto dokumenty patrí ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa, tvorba prehľadu o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov, rokovací poriadok pedagogickej rady, návrh výcvikov, výletov a exkurzií a tiež plán činnosti metodických združení a predmetových komisií.

Pri organizovaní školy v prírode ministerstvo upustilo aj od povinnosti vypracovať dokumentáciu, ktorá nie je potrebná pre organizačné zabezpečenie. Zároveň rezort zrušil aj povinnosť riaditeľa vypracúvať pracovnú náplň zdravotníka vzhľadom na to, že zdravotník, na základe svojej kvalifikácie, vie, čo je jeho náplňou.

Znižovaním administratívnej záťaže pedagógov sa zaoberala takzvaná antibyrokratická jednotka na ministerstve školstva. Pracovná skupina sa skladala z 13 riaditeľovučiteľov a prerokovala 177 rôznych administratívnych požiadaviek.

Zdroj: Zdroj

→ všetky správy

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte