9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Beháňová
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
prosím o stanovisko:
mám ukončenú VŠ Mgr. soc. práca a DPŠ v súlade s par.46 ods.1až 5 zákona 138/2019 na výkon činnosti učiteľa SŠ pre odborné predmety nadväzujúce na odbor soc.práca. Spĺňam kvalifikačné podmienky na prácu asistenta učiteľa? Ak áno, do akej platovej triedy by som bola zaradená? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 spĺňate a máte byť zaradená do 5. platovej triedy ako začínajúca a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy ako samostatný pedagogický asistent.

Kamila Mihaliková
Integrácia v mš

Dobrý deň, aký je postup pri vybavovaní asistenta učiteľa pre dieťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy?

Maria Pavlikova
Integrácia v mš

Pridelenie pedagogických asistentov sa vybavuje na regionálnom úrade školskej správy (bývalý okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva). Tam Vás usmernia, aký je postup a čo je potrebné predložiť.

Kamila Mihaliková
Integrácia v mš

Ďakujem pekne a ešte jedna otázka, vybavuje to rodič ale riaditeľ MŠ?

Maria Pavlikova
Integrácia v mš

Je to pedagogický asistent, asistent učiteľa, vybavuje to riaditeľ školy.

Lenka Petráková
Asistent

Prosím ešte taka otázka da sa prijať v rámci projektu ktorý je financovaný, prijat nekvalifikovaneho asistenta a dať mu tu podmienku dorobiť si školu? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 83 ods. 1 umožňuje získať kvalifikačný predpoklad aj pedagogickému zamestnancovi, ktorý prvýkrát nastupuje do pracovného pomeru v školstve a nezískal pedagogickú spôsobilosť. Či je umožňujú podmienky projektu, to ja naozaj nemám odkiaľ vedieť. Spýtajte sa v projektovej organizácii.

MarianaF
vedúci zamestnanec

Dobrý deň, spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľa odborný zamestnanec, ktorý ma ukončené vzdelanie ako psychológ, I. atestácia - rigorózna skúška zo sociálnej práce, II. atestácia - sociálny pedagóg? Zaradený by mal byť do platovej triedy 8? Ďakujem