21 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Beháňová
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
prosím o stanovisko:
mám ukončenú VŠ Mgr. soc. práca a DPŠ v súlade s par.46 ods.1až 5 zákona 138/2019 na výkon činnosti učiteľa SŠ pre odborné predmety nadväzujúce na odbor soc.práca. Spĺňam kvalifikačné podmienky na prácu asistenta učiteľa? Ak áno, do akej platovej triedy by som bola zaradená? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 spĺňate a máte byť zaradená do 5. platovej triedy ako začínajúca a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy ako samostatný pedagogický asistent.

Kamila Mihaliková
Integrácia v mš

Dobrý deň, aký je postup pri vybavovaní asistenta učiteľa pre dieťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy?

Maria Pavlikova
Integrácia v mš

Pridelenie pedagogických asistentov sa vybavuje na regionálnom úrade školskej správy (bývalý okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva). Tam Vás usmernia, aký je postup a čo je potrebné predložiť.

Kamila Mihaliková
Integrácia v mš

Ďakujem pekne a ešte jedna otázka, vybavuje to rodič ale riaditeľ MŠ?

Maria Pavlikova
Integrácia v mš

Je to pedagogický asistent, asistent učiteľa, vybavuje to riaditeľ školy.

Lenka Petráková
Asistent

Prosím ešte taka otázka da sa prijať v rámci projektu ktorý je financovaný, prijat nekvalifikovaneho asistenta a dať mu tu podmienku dorobiť si školu? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 83 ods. 1 umožňuje získať kvalifikačný predpoklad aj pedagogickému zamestnancovi, ktorý prvýkrát nastupuje do pracovného pomeru v školstve a nezískal pedagogickú spôsobilosť. Či je umožňujú podmienky projektu, to ja naozaj nemám odkiaľ vedieť. Spýtajte sa v projektovej organizácii.

MarianaF
vedúci zamestnanec

Dobrý deň, spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľa odborný zamestnanec, ktorý ma ukončené vzdelanie ako psychológ, I. atestácia - rigorózna skúška zo sociálnej práce, II. atestácia - sociálny pedagóg? Zaradený by mal byť do platovej triedy 8? Ďakujem

Ralanka
Asistent ucitela

Dobry vecer chcem sa opytat mam ukončenú strednú priemyselnú školu strojnícku odbor technicky manažment a chcem sa stať asistentom učiteľa ci uz na klasickej ZŠ alebo špeciálnej pre 1 stupeň ci sa to nerozlišuje podla stupňov? Aké vzdelanie k tomu potrebujem ? Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa je pedagogický asistent. Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Nerozlišuje sa, na akej škole pedagogický asistent pôsobí. V každom prípade musí mať pedagogické vzdelanie, minimálne na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, prípadne nadstavbového štúdia.

BTomcová
ANJ na škole s vyučovacím jazykom maďarským

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským musí učiteľ cudzieho jazyka mať maturitnú skúšku, štátnicu, prípadne jazykovú skúšku z maďarského jazyka

marb
Pedagogický asistent

Dobrý deň, mám ukončené VŠ vzdelanie (Ing.). Od roku 2013 vyučujem na ZŠ anglický jazyk ( mám urobenú všeobecnú štátnu skúšku).
Mám záujem o prácu pedagogického asistenta. Ak sa nemýlim, mala by som absolvovať DPŠ. Videla som, že DPŠ je rozdelené na základné a rozširujúce a neviem, ktoré z nich by v mojom prípade bolo potreba.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Myslím, že musíte absolvovať obidva moduly DPŠ, resp. také doplňujúce pedagogické štúdium, kde budete mať na vysvedčení uvedené, že ste získali pedagogickú spôsobilosť na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent.

marb
Pedagogický asistent

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Prosím Vás, ten základný modul spočíva v tom, že musím absolvovať DPŠ pre odbor, ktorý som vyštudovala na VŠ? V odbore sa totiž už roky nepohybujem, ani ho nechcem vyučovať.
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Už som Vám odpovedala. Najprv musíte získať pedagogickú spôsobilosť k odboru, ktorý ste vyštudovali a následne rozširujúci modul pre pedagogického asistenta. Nemusíte učiť vo svojom odbore, ale taký je postup. Na vysvedčení musíte mať uvedené, že ste získali pedagogickú spôsobilosť na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent.

marb
Pedagogický asistent

Ďakujem, teraz je mi to už jasné.

Júlia Baroniaková
Asistent učiteľa

Dobrý deň chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť pri zaradení a posúdení kvalifikácie pre asistentku učiteľa v materskej škole.
Má Obchodnú akadémiu,
I st. VŠ na Fakulte humanitných vied Odbor: Sociálna pedagogika,
VŠ II. stupeň Pedagogická fakulta Odbor: Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.
Chceme ju prijať ako asistentku učiteľa. Bude posudzovaná ako nekvalifikovaná s VŠ? Pracovala už na Centre pedagogického poradenstva a prevencie, kde ukončila adaptačné vzdelávanie. Keby spĺňala kvalifikáciu, by sme ju mohli zaradiť ako samostatného pedagogického zamestnanca. Nie je mi jasné ani, či by som mohla pri nej použiť zaradenie ako kvalifikovanej podľa §83 odst. 1 zákona o pedagogických zamestnancoch. Pracovala už v roku 2016 ako asistent učiteľa na inej škole. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Najprv si musíte ujasniť, či od prvého pracovného pomeru v školstve neuplynula doba štyroch rokov. Ak pracovala od roku 2016 na inej škole, tak pravdepodobne je to viac ako štyri roky. Z uvedeného dôvodu § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. neuplatníte. Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Pri zaraďovaní Vám pomôže aj metodická pomôcka
https://www.skolskyportal.sk/asistent-ucitela-38#comment-17958

bobor82
Pedagogický asistent v MŠ

Dobrý deň,
prosím o stanovisko:
Pani riaditeľka v materskej škole požiadala na základe podkladov, ktoré som jej odovzdal (Správa z diagnostického vyšetrenia z CPP - oneskorený rečový vývin, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s NKS) o pridelenie pedagogického asistenta.
V správe je uvedené odporúčanie: v prípade jeho integrácie do kolektívu rovesníkov bežnej materskej školy – k čomu sa prikláňame – pre zefektívnenie prístupu odporúčame pomoc asistenta pedagóga.
Asistent pedagóga bol na základe vyššie uvedenej žiadosti do MŠ pridelený.
Pridelený asistent pedagóga sa však venuje môjmu dieťaťu minimálne, je pridelovaný do iných tried v čase neprítomnosti iných učiteľov na zastupovanie v čase čerpania ich dovoleniek, OČR, PN. Pani riaditeľka si v podstate rieši personálne problémy v škôlke a tvrdí, že ona určí, kde bude pedagogický asistent pôsobiť.
Môže p. riaditeľka takto postupovať?
Na koho sa mám obrátiť a s kým mám tento problém riešiť?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent v MŠ

Dobrý deň,
skúste sa obrátiť na regionálny úrad školskej správy, prípadne zriaďovateľa materskej školy. Jedná sa o asistenta učiteľa, nie osobného asistenta žiaka a podľa môjho názoru riaditeľka, prípadne učiteľka, ktorej by mal byť pridelený určí, kde na hodine jej pomôže. I napriek tomu, že pedagogický asistent bol pridelený z Vášho podnetu, nie je osobným asistentom žiaka, ale učiteľa.