28 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
katka2
učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň prosím Vás vedeli by ste mi poradiť či som kvalifikovaná na výučbu cudzieho jazyka na základnej škole, keď som vykonala štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Na vysvedčení mám uvedené , že som vykonala odbornú štátnu jazykovú skúšku - pre odbor prírodovedný.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. vo svojich prílohách pre učiteľov cudzieho jazyka nestanovuje úroveň štátnej jazykovej skúšky, ktorá je kvalifikačným predpokladom pre jeho vyučovanie. Vyžaduje sa, aby to bola štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň, dnes som sa z ministerstva "dozvela", že s kombináciou VŠ 2. Stupňa učiteľstvo + štátna skúška z cudzieho jazyka podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Nie som kvalifikovaná na vyučovanie CJ.
Podľa predchádzajúcej vyhlášky by som s ŠJS (C1) bola, po "novom" vraj nie, pretože som doteraz CJ neučila. Zostala som zmätená, skutočne už VŠ učiteľstvo+ ŠJS nie je dostatočná?

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka skutočne nie je uvedené vzdelanie - učiteľ nejakých predmetov a štátna jazyková skúška. Ja, podľa mojej logiky, som týchto učiteľov považovala za kvalifikovaných, pretože absolvent neučiteľského odboru bez doplňujúceho pedagogického štúdia a štátna jazyková skúška, je kvalifikovaný učiteľ ! Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nesprávne usmernila a Vám ďakujem za informáciu. Na záver iba dodám - plnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň, obraciam sa na Vás opätovne -odbor školstva mi vydal stanovisko, že kvalifikovaná pre ZŠ som podľa uvedenej vyhlášky 1/2020 príloha č.1 tretí diel II.časť bod 1 a IV.časť bod 1. Toto stanovisko s odôvodnením mi bolo doručené dnes...aby som bola zmätená už úplne...
Stanovisko z ministerstva bolo z odboru stredných škôl, preto neviem či je relevantné pre ZŠ, navyše v ich vyjadrení boli nesediace údaje s mojimi, neviem čo si o tom myslieť ...

riaditel13
stanovisko odboru školstva-Mária Tiž

Dobrý deň pani Tiž, chcem sa opýtať, na ktorý okresný úrad, resp. na koho konkrétne ste sa obrátili so svojou žiadosťou o posúdenie kvalifikácie (potreboval by som aj ja získať podobné stanovisko) a na koho na ministerstve ste adresovali Vašu žiadosť? Ďakujem za odpoveď

riaditel13
stanovisko odboru školstva

Dobrý deň pani Tiž, chcem sa opýtať, na ktorý okresný úrad, resp. na koho konkrétne ste sa obrátili so svojou žiadosťou o posúdenie kvalifikácie (potreboval by som aj ja získať podobné stanovisko) a na koho na ministerstve ste adresovali Vašu žiadosť? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Stanovisko odboru školstva je podobné ako moje. Vo Vašom prípade, keď ste kvalifikovaná učiteľka, prečo by štátna jazyková skúška z tretieho jazyka nemala byť dostatočná ako kvalifikačný predpoklad. Postupovali ste podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. , teda máte stanovisko od riaditeľa, že ste nekvalifikovaná a okresný úrad vydal stanovisko, že ste kvalifikovaná ? So stanoviskom okresného úradu súhlasíte, tak nemusíte žiadať o stanovisko MŠVVaŠ SR. Ide o to, aby Vám riaditeľ uznal Vašu kvalifikáciu. Spýtam sa, ostatné predmety, na ktoré ste kvalifikovaná nevyučujete v rozsahu 11 hodín týždenne ?

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Moja situácia je mierne odlišná- od 1.5. som preradená na pozíciu učiteľky II. stupňa ZŠ (doteraz som bola AU) z mojej aprobácie učím 12h/týždenne. Od septembra chce vedenie zaviesť nový cudzí jazyk ako vyučovací predmet, nakoľko mám odbornú štátnu jazykový skúšku bola som požiadaná, aby som si vyžiadala stanovisko k nej, pretože s ODBORNOU šjs si nevedelo vedenie rady... a dostali sme rôzne vyjadrenia. Chápem to teda správne, že s vyjadrením odboru šk. je to už len na riaditeľovi ak sa vyjadrí, že som kvalifikovaná pre výučbu CJ?

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Moja situácia je mierne odlišná- od 1.5. som preradená na pozíciu učiteľky II. stupňa ZŠ (doteraz som bola AU) z mojej aprobácie učím 12h/týždenne. Od septembra chce vedenie zaviesť nový cudzí jazyk ako vyučovací predmet, nakoľko mám odbornú štátnu jazykový skúšku bola som požiadaná, aby som si vyžiadala stanovisko k nej, pretože s ODBORNOU šjs si nevedelo vedenie rady... a dostali sme rôzne vyjadrenia. Chápem to teda správne, že s vyjadrením odboru šk. je to už len na riaditeľovi ak sa vyjadrí, že som kvalifikovaná pre výučbu CJ?

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

V podstate Vy ako učiteľ by ste si nemali vyžiadavať stanovisko ku svojej kvalifikácii. Vy predložíte doklady o vzdelaní a zamestnávateľ v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi, či ste kvalifikovaná a ak Vám kvalifikáciu neuzná, dá Vám písomné vyjadrenie. Ďalší postup je v uvedenom paragrafe aj v mojej predchádzajúcej odpovedí. Okresný úrad Vám kvalifikáciu uznal, tak prečo to treba stále preverovať a overovať. Ak kvalifikovane učíte 12 hodín týždenne, tak v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ste kvalifikovaná na celý úväzok bez ohľadu na kvalifikáciu pre cudzí jazyk. Neovplyvní to Váš kariérový stupeň a zaradenie do platovej triedy.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Ďakujem veľmi pekne za názor a usmernenie ako postupovať, budem sa ho držať rovnako ako stanoviska ÓÚ.

Oľga Belanska
CJ

Dobrý deň, som učiteľka sjl, chcela by som ucit cudzí jazyk, stačí mi urobiť štátnu jazykovú skúšku B2 alebo C1 z cudzia ho jazyka, aby som mohla ucit CJ na Z Š.
Ďakujem za odpoveď.
O. B.

Oľga Belanska
CJ

Samozrejme v r. 1999 som maturoval a z Nej aj z Anj.

Maria Pavlikova
CJ

Na základe stanoviska ministerstva školstva, ktoré je uvedené vyššie, kombinácia vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa učiteľstvo + štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. nie je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie CJ.

Zuzana_B
zaradenie do platovej tarify/triedy

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať: mám VŠ vzdelanie (Mgr.) v neučiteľskom obore (ekonómia) a na ŠJŠ som si urobila štátnu jazykovú skúšku z AJ, čo ma oprávňuje učiť na ZŠ tento cudzí jazyk.

Moja otázka je - Do akej platovej triedy (tarify) spadám?

Ďakujem,
pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej tarify/triedy

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Pre učiteľov jednotlivých predmetov na základnej škole sú uvedené v prílohe č. 1, 3. diel, II. a IV. časť. Vy spĺňate kvalifikačný predpoklad podľa 1. bodu v II. časti a 1. bodu v IV. časti. Ak ste nezískali prax v školstve, budete zaradená ako začínajúca do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 7. platovej triedy.

Zuzana_B
nutnosť doplnenia si vzdelania

Ďakujem za odpoveď.

Chápem Vašu odpoveď správne, že ako učiteľka AJ na ZŠ (Mgr. ekonómie a so ŠJS z AJ) po adaptačnom vzdelávaní budem zaradená do 7. platovej triedy a NEBUDEM si musieť v budúcnosti (napr. po 2 rokoch) dorábať či už doplnkové pedagog. vzdelanie ("pedag. minimum") ani riadne VŠ pedagog. vzdelanie 2. stupňa?

Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nutnosť doplnenia si vzdelania

Chápete to správne, ale dovolím si Vás upozorniť, že budete kvalifikovaná len na cudzí jazyk, pretože nespĺňate kvalifikačné predpoklady podľa § 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ako je to uvedené aj vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., v prílohe č. 1, 3. oddiel. Dnes to platí takto. Ak si dorobíte pedagogické vzdelanie, nemôže to byť na škodu, potom budete už kvalifikovaná učiteľka ekonomických predmetov a cudzieho jazyka.

Zuzana_B
nutnosť doplnenia si vzdelania

Ďakujem za odpoveď.

Rada si pedagogické vzdelanie dorobím, len som chcela vedieť, či je to nejako upravené zákonom.

Vo Vami uvedenej vyhláške, v 3. diely, v bode 2 sa uvádza, že ako Ďalšie vzdelávanie sa uznáva aj štátna skúška z príslušného cudzieho jazyka. Znamená to, že aj maturita z napr. franc. jazyka postačuje ako kvalifikačný predpoklad spolu s VŠ vzdelaním 2. stupňa?

Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
nutnosť doplnenia si vzdelania

Maturitná skúška nie je štátna skúška v zmysle uvedenej vyhlášky.

Renata maloveska
úväzok

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako určiť učenie kvalifikovane či nekvalifikovane v prípade úväzku riaditeľa - učiteľa 1. stupňa s 2. atestáciou , ak učí spolu 4 hodiny a z toho 3 hodiny na 2. stupni ? Ďakujem za odpoveď.

Ada21
Učiteľ na 2. stupni ZŠ cudzí jazyk AJ

Dobrý deň, rada by som sa opýtala dve otázky:
1. môžem učiť na 2. stupni ZŠ cudzí jazyk AJ ak mám vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku Bc. a učiteľstvo technických predmetov Mgr. a štátnu jazykovú skúšku z AJ. Bola by som kvalifikovaná a v akej platovej triede by som bola zaradená ak som doteraz učila v MŠ a mám tam urobené aj uvádzanie do praxe a prvú atestáciu
2. platila by mi prvá atestácia ak by som učila cudzí jazyk na ZŠ, ktorú som vykonala ako učiteľka pre predprimárne vzdelávanie (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ na 2. stupni ZŠ cudzí jazyk AJ

Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie cudzích jazykov na druhom stupni základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť od 40. bodu do 51. bodu. Mohli by ste uplatniť 47. alebo 48. bod. Štátna jazyková skúška ako kvalifikačný predpoklad tam uvedená nie je a nie je plneným kvalifikačných predpokladov. Boli by ste zaradená do 6. platovej triedy a vykonaná atestácia pre predprimárne vzdelávanie by sa Vám nemohla uznať.

Ada21
Učiteľ na 2. stupni ZŠ cudzí jazyk AJ

Dobrý deň, rada by som sa opýtala prečo by som bola zaradená do platovej triedy 6. Ja mám vysokoškolské vzdelanie učiteľského smeru a mám za sebou aj uvádzanie do praxe. V triede 6. by som bola zaradená ako nekvalifikovaná? A prečo? V príspevkoch vyššie ste "Zuzane B." uvádzali, pri nepedagogickom smere, že ak si dorobí uvádzanie do praxe že bude v platovej triede 7. ako kvalifikovaná. Uvádzanie do praxe sa robí len raz po škole, alebo viackrát ak prechádzate na iné zaradenie? Ďakujem.

Ada21
Učiteľ na 2. stupni ZŠ cudzí jazyk AJ

Ešte by som sa rada opýtala ako je to myslené v prvej kolónke požadované vzdelanie kde je pri bodoch 40-51, ktoré ste mi odporučila - Vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.marca 2020. Ja som magisterské štúdium ukončila v roku 2013. Vzťahujú sa tie body aj pre mňa? Ďakujem za odpoveď.

Zuzana_B
doplnenie pedag. vzdel.

Dobrý deň,

po komunikácii so školou, kde nastupujem ako učiteľka AJ na prvom stupni, by sme sa ešte chceli spýtať a overiť si nasledovné:

Ako učiteľka AJ na ZŠ ( vzdelanie/kvalifikácia: Mgr. ekonómie a ŠJS z AJ) si budem musieť po adaptačnom vzdelávaní dorábať v budúcnosti či už doplnkové pedagog. vzdelanie ("pedag. minimum") alebo riadne VŠ pedagog. vzdelanie 2. stupňa?
Chceli by sme si overiť, či sa na môj prípad nevzťahuje podmienka začať študovať pedagogické štúdium do dvoch rokov od začatia práce na škole?

Ďakujem vopred za odpoveď.

Jana Feciľaková
učiteľ ANJ

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať - chceli by sme prijať zamestnca, ktorý v júni 2021 ukončil na Prešovskej univerzite odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk-slovenský jazyk). Bude tento zamestnanec kvalifikovaný na vyučovanie predmetu anglický jazyk na strednej škole? Menovaného zamestnanca je potrebné do 5 dní od nástupu zaradiť na adaptačné vzdelávanie a udeliť mu i podmienku započatia doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) do 2 rokov od nástupu do zamestnania v školstve?
Ďakujem za usmernenie.