13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
katka2
učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň prosím Vás vedeli by ste mi poradiť či som kvalifikovaná na výučbu cudzieho jazyka na základnej škole, keď som vykonala štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Na vysvedčení mám uvedené , že som vykonala odbornú štátnu jazykovú skúšku - pre odbor prírodovedný.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. vo svojich prílohách pre učiteľov cudzieho jazyka nestanovuje úroveň štátnej jazykovej skúšky, ktorá je kvalifikačným predpokladom pre jeho vyučovanie. Vyžaduje sa, aby to bola štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň, dnes som sa z ministerstva "dozvela", že s kombináciou VŠ 2. Stupňa učiteľstvo + štátna skúška z cudzieho jazyka podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Nie som kvalifikovaná na vyučovanie CJ.
Podľa predchádzajúcej vyhlášky by som s ŠJS (C1) bola, po "novom" vraj nie, pretože som doteraz CJ neučila. Zostala som zmätená, skutočne už VŠ učiteľstvo+ ŠJS nie je dostatočná?

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka skutočne nie je uvedené vzdelanie - učiteľ nejakých predmetov a štátna jazyková skúška. Ja, podľa mojej logiky, som týchto učiteľov považovala za kvalifikovaných, pretože absolvent neučiteľského odboru bez doplňujúceho pedagogického štúdia a štátna jazyková skúška, je kvalifikovaný učiteľ ! Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nesprávne usmernila a Vám ďakujem za informáciu. Na záver iba dodám - plnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Dobrý deň, obraciam sa na Vás opätovne -odbor školstva mi vydal stanovisko, že kvalifikovaná pre ZŠ som podľa uvedenej vyhlášky 1/2020 príloha č.1 tretí diel II.časť bod 1 a IV.časť bod 1. Toto stanovisko s odôvodnením mi bolo doručené dnes...aby som bola zmätená už úplne...
Stanovisko z ministerstva bolo z odboru stredných škôl, preto neviem či je relevantné pre ZŠ, navyše v ich vyjadrení boli nesediace údaje s mojimi, neviem čo si o tom myslieť ...

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Stanovisko odboru školstva je podobné ako moje. Vo Vašom prípade, keď ste kvalifikovaná učiteľka, prečo by štátna jazyková skúška z tretieho jazyka nemala byť dostatočná ako kvalifikačný predpoklad. Postupovali ste podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. , teda máte stanovisko od riaditeľa, že ste nekvalifikovaná a okresný úrad vydal stanovisko, že ste kvalifikovaná ? So stanoviskom okresného úradu súhlasíte, tak nemusíte žiadať o stanovisko MŠVVaŠ SR. Ide o to, aby Vám riaditeľ uznal Vašu kvalifikáciu. Spýtam sa, ostatné predmety, na ktoré ste kvalifikovaná nevyučujete v rozsahu 11 hodín týždenne ?

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Moja situácia je mierne odlišná- od 1.5. som preradená na pozíciu učiteľky II. stupňa ZŠ (doteraz som bola AU) z mojej aprobácie učím 12h/týždenne. Od septembra chce vedenie zaviesť nový cudzí jazyk ako vyučovací predmet, nakoľko mám odbornú štátnu jazykový skúšku bola som požiadaná, aby som si vyžiadala stanovisko k nej, pretože s ODBORNOU šjs si nevedelo vedenie rady... a dostali sme rôzne vyjadrenia. Chápem to teda správne, že s vyjadrením odboru šk. je to už len na riaditeľovi ak sa vyjadrí, že som kvalifikovaná pre výučbu CJ?

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Moja situácia je mierne odlišná- od 1.5. som preradená na pozíciu učiteľky II. stupňa ZŠ (doteraz som bola AU) z mojej aprobácie učím 12h/týždenne. Od septembra chce vedenie zaviesť nový cudzí jazyk ako vyučovací predmet, nakoľko mám odbornú štátnu jazykový skúšku bola som požiadaná, aby som si vyžiadala stanovisko k nej, pretože s ODBORNOU šjs si nevedelo vedenie rady... a dostali sme rôzne vyjadrenia. Chápem to teda správne, že s vyjadrením odboru šk. je to už len na riaditeľovi ak sa vyjadrí, že som kvalifikovaná pre výučbu CJ?

Maria Pavlikova
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

V podstate Vy ako učiteľ by ste si nemali vyžiadavať stanovisko ku svojej kvalifikácii. Vy predložíte doklady o vzdelaní a zamestnávateľ v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi, či ste kvalifikovaná a ak Vám kvalifikáciu neuzná, dá Vám písomné vyjadrenie. Ďalší postup je v uvedenom paragrafe aj v mojej predchádzajúcej odpovedí. Okresný úrad Vám kvalifikáciu uznal, tak prečo to treba stále preverovať a overovať. Ak kvalifikovane učíte 12 hodín týždenne, tak v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ste kvalifikovaná na celý úväzok bez ohľadu na kvalifikáciu pre cudzí jazyk. Neovplyvní to Váš kariérový stupeň a zaradenie do platovej triedy.

Mária Tiž
Učiteľ cudzieho jazyka na ZŠ

Ďakujem veľmi pekne za názor a usmernenie ako postupovať, budem sa ho držať rovnako ako stanoviska ÓÚ.

Oľga Belanska
CJ

Dobrý deň, som učiteľka sjl, chcela by som ucit cudzí jazyk, stačí mi urobiť štátnu jazykovú skúšku B2 alebo C1 z cudzia ho jazyka, aby som mohla ucit CJ na Z Š.
Ďakujem za odpoveď.
O. B.

Oľga Belanska
CJ

Samozrejme v r. 1999 som maturoval a z Nej aj z Anj.

Maria Pavlikova
CJ

Na základe stanoviska ministerstva školstva, ktoré je uvedené vyššie, kombinácia vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa učiteľstvo + štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. nie je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie CJ.