Všetky články

164030
18.09.2023

Ministerstvo školstva uvažuje o tom, že zruší niektoré školské olympiády, napr. z dejepisu alebo biológie.

viac
164029
18.09.2023

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a...

viac
164000
18.09.2023

SaS chce na školách vytvoriť inovačné IT huby. K dispozícii plánuje dať triedam hodinu IT navyše, aby na nej mohli odborníci z praxe prinášať žiakom nové inovácie, spôsoby...

viac
163999
18.09.2023

Odborári a organizácie pôsobiace v školstve zdôrazňujú naliehavú potrebu riešenia problémov v slovenskom školstve. Žiadajú budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách, aby prijala...

viac
163998
18.09.2023

K predmetom, ktoré najviac trpia nedostatkom odborných pedagógov, patria podľa NBÚ okrem informatiky aj technika, občianska náuka a etická výchova

viac
164391
15.09.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

viac
163742
14.09.2023

Veľa žiakov v triede, nízky plat, potreba privyrobiť si na úkor odborného rastu - to sú bežné strasti slovenského učiteľa. Pritom kvalitné školstvo je jednou zo zásadných...

viac
163741
14.09.2023

Dodatočných desať miliónov na nákup učebníc síce dovoľuje školám zabezpečiť niektoré učebnice, no na všetky potreby to nestačí.

viac

Stránky