Posledné bezplatné online webináre v tomto školskom roku

24.05.2024
Vzdelávanie a výchova

Vyberte si z aktuálnych tém bezplatných webinárov na koniec školského roka.

Inklúzia v materskej škole

Ako podporiť inkluzívne prostredie a edukáciu v materskej škole

Dátum: 28. máj 2024 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. vysokoškolská učiteľka, sociálna pedagogička, poradkyňa

Obsah webinára: 

Koncept inkluzívnej pedagogiky v predškolskej edukácii

Materská škola pre všetky deti – inklúzia alebo ilúzia?

Aktuálna legislatíva, podporné opatrenia, školský podporný tím

Každé dieťa v MŠ je jedinečné a má špecifické potreby

Faktory podporujúce proinkluzívne prostredie, spolupráca s rodinou a odborníkmi

Vybrané koncepty, publikácie, ďalšie vzdelávanie v inkluzívnej edukácii

Konkrétne projekty a aktivity na podporu inklúzie v MŠ

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl (riaditeľov/ky, učiteľov/ky, asistentov pedagóga, pomocných vychovávateľov), odborných zamestnancov participujúcich v inkluzívnej edukácii (sociálnych, liečebných, špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov), starých / rodičov detí navštevujúcich MŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Ako na poruchy učenia? S Kuliferdom!

Práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením na 1. stupni ZŠ

Dátum: 29. máj 2024 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

špecifické poruchy učenia – trochu teórie,

individuálna práca špeciálneho pedagóga,

zjednodušenie prípravy na vyučovanie pomocou využitia pracovných zošitov KuliFerdo,

domáce precvičovanie,

ukážky pracovných zošitov zameraných na matematiku, geometriu a slohové  cvičenia,

námety na prácu,

diskusia...

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, ktorí majú v triednom kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre asistentov učiteľa, pre začínajúcich aj pokročilých školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Finančné vzdelávanie

Objavujeme svet financií

Dátum: 04. jún 2024 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA

Obsah webinára: 

Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.

Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať. 

Načrtneme pripravované zmeny vo finančnom vzdelávaní v súvislosti s avizovanou zmenou ŠVP.

Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.

Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život. 

Informujeme o aktualizácii pracovných zošitov, o vydaní metodickej príručky k nim.

Povieme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. aj 2. stupňa ZŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Šikanovanie v školskom prostredí

Prevencia šikany v škole

Dátum: 05. jún 2024 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD., právnička a mediátorka

Obsah webinára: 

Webinár dáva odpovede na otázky týkajúce sa:

terminológia šikany a kyberšikany

druhy trestov a výchovných opatrení pre žiakov

vek a nepríčetnosť žiakov

agresor, obeť, podstatné znaky šikanovania

kyberšikanovanie verzus klasické šikanovanie

povinnosti riaditeľa, pedagóga, odborného zamestnanca a ich trestná zodpovednosť za porušenie týchto povinností

prevencia šikanovania so vzorom vnútorného predpisu

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe, a to:

Čo je šikanovanie a kyberšikanovanie na príkladoch? 

Ako zistiť šikanu v triede?

Aký postup má zaujať škola z právnej stránky voči agresorovi a obeti?

Čo hrozí zamestnancovi školy, ktorý o šikane vie a nič nepodnikne?

Pre koho webinár odporúčame: Pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Jak rozvíjet nadaného žáka na 1. stupni ZŠ?

Jak rozvíjet nadaného žáka na 1. stupni ZŠ a v MŠ

Datum: 10. 06. 2024 (pondělí) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ

Obsah webináře:

1. Seznámení s pojmem nadaný a mimořádně nadaný žák

2. Seznámení s platnou legislativou v ČR

3. Testování nadání, spolupráce s Mensou ČR

4. Pedagogicko-psychologická poradna - spolupráce, tvorba IVP

5. Pomůcky, metody práce, nápady do výuky

6. Kluby nadaných dětí, jejich náplň, zajímavé akce pro rozvoj nadání

7. Učebnice nakladatelství RAABE - Nadaný žák na 1. stupni ZŠ

8. Praktické ukázky z publikace

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům 1. stupně ZŠ a MŠ, asistentům pedagoga ZŠ, pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ a také je vhodný i pro rodiče dětí s nadáním.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

Čo treba vedieť o celiakii?

Všetko dôležité o správnej diétnej liečbe celiakie a informácie o tom, ako pristupovať k dieťaťu s celiakiou – v školskom kolektíve.

Dátum: 11. jún 2024 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Jarmila Kabátová, nutričná terapeutka

Obsah webinára:

1. Čo je to celiakia, aké sú jej prejavy a aké sú následky neliečenej celiakie?

2. Aké sú všeobecné pravidlá bezlepkovej diéty?

3. Aké sú povolené a zakázané potraviny?

4. Ako pristupovať k dieťaťu s celiakiou v školskom kolektíve?

Pre koho webinár odporúčame: Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte