Všetky články

171103
26.01.2024

Najväčší záujem na trhu práce je o absolventov z oblasti informačných technológií, stavebníctva, strojárstva, ale aj lekárskych a farmaceutických odborov. Z pohľadu slovenských...

viac
171102
26.01.2024

V roku 2023 psychológovia IPčka vykonali 184.041 pomáhajúcich a krízových komunikácií, pričom v 579 z nich bola radikalizácia primárnou témou. 

viac
171184
24.01.2024

V poradí 14. online rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo k aktuálnej téme zmene financovania predprimárneho vzdelávania za účasti pozvaného hosťa - ministra školstva SR Tomáš...

viac
171032
24.01.2024

Termíny konania prijímacích skúšok pre gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá určilo ministerstvo školstva takto:

viac
171030
24.01.2024

Na základe požiadavky ministerstva školstva sme nominovali po jednom zástupcovi/členovi do 25 projektov, ktoré majú riešiť najakútnejšie problémy škôl a ich zamestnancov,...

viac
171028
24.01.2024

Ako zdôraznila hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská, proces budovania wellbeingu je dlhodobý a týka sa nielen systémových krokov, ale i zmien myslenia vedenia...

viac
171027
24.01.2024

V prvej fáze projektu chce ministerstvo zmapovať súčasné digitálne vybavenie škôl.

viac
170892
22.01.2024

Žiaci poľských základných škôl nebudú mať domáce úlohy. 

viac

Stránky