Tradičné vs. adaptívne učenie. Poznáte rozdiel?

21.02.2017
Adaptívne učenie

Zrejme ste sa už počas svojej praxe stretli s pojmom adaptívne učenie. V dnešnom článku si tento pojem vysvetlíme na porovnaní s klasickým, teda tradičným učením.

TRADIČNÉ UČENIE

Pri tradičnom type výučby, ktorá dnes vládne aj na slovenských školách je síce každý jeden žiak iný v danom predmete: jeden nadaný, druhý priemerný, ďalší zase slabý, ale každý z nich má prístup k rovnakému obsahu a za rovnakých podmienok. Učivo je jedno a to isté, vyučovacia hodina trvá vždy len 45 minút – pre nadaného a žiaľ aj pre žiaka s poruchou učenia. Čo sa v takomto prístupe k učeniu skôr či neskôr udeje, o tom hovorí obrázok 1.

ADAPTÍVNE UČENIE

Aká je situácia pri adaptívnom učení? Pri tomto type učenia je opäť každý žiak iný v danom predmete: nadaný, priemerný, slabý , ale platí, že každý jeden z nich má prístup k obsahu prispôsobenému jeho schopnostiam a učí sa v podmienkach vyhovujúcim jeho možnostiam.  Inými slovami: adaptívne učenie vie, ako sa ten-ktorý žiak učí, vie, ako  sa učia iní a na základe týchto skúseností každému jednému žiakovi  ponúka úlohy presne prispôsobené žiakom tak, aby  sa naučili dané učivo (obrázok 2).

10 princípov adaptívneho učenia:

1. Adaptívne učenie neznamená učenie on-line,
ak multimediálny obsah nie je prispôsobený pre jednotlivého žiaka.

2. Adaptívne učenie nie sú len informácie určené na vzdelávanie:
ak nie sú obsahovo usporiadané v štruktúre neustále sa prispôsobujúcej jednotlivému žiakovi.

3. Adaptívne učenie neznamená multimediálny obsah,
bez kognitívneho procesu a výučbových stratégií v pozadí.

4. Adaptívne učenie nie je učením rozdielnych žiakov,
ak má každý žiak prístup k rovnakému obsahu, pri adaptívnom učení má každý žiak prístup k obsahu prispôsobenému na jeho potreby.

5. Adaptívne učenie nie je len kognitívne učenie žiaka,
ale musí byť aj didakticky usporiadané a naučiť ho ako sa učiť

6. Adaptívne učenie neznamená učenie jednotlivca „face to face“,
lebo žiakov je v triede veľa a pri adaptívnom učení musí fungovať manažment triedy.

7. Adaptívne učenie sa neustále zdokonaľuje prispôsobovaním
vďaka interakciám medzi jednotlivými žiakmi.

8. Adaptívne učenie nie je len o úlohách a testovaní,
nejde o klasické testovanie, kde po úlohe, či teste nasleduje buď radosť alebo smútok, ale adaptívne učenie dáva nekonečné množstvo šancí na správnu odpoveď z rôznych uhľov pohľadu, čo neterorizuje žiakov, ale rozvíja ich.

9. Pri adaptívnom učení „nikto nie je hlúpy“,
adaptívne učenie je prispôsobené aj slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia, ktorí sa vďaka nemu vedia veľmi dobre naučiť, čo treba.

10. Adaptívne učenie je návodom „Naučiť sa učiť“,
kde žiaci pri učení nemajú potrebu podvádzať, odpisovať a inak sa rozptyľovať vo vyučovacom procese.

 

Zdroj: RAABE

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte