Vesmír - edukačná aktivita

27.01.2012
Vzdelávanie a výchova

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru.

Pomocou témy Vesmír budú deti napĺňať výkonové štandardy (špecifické ciele):
- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Slnku, Zemi, Mesiaci a hviezdach získané pozorovaním a z rôznych médií,
- hodnotiť prírodné prostredie, citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.

Edukačná aktivita pre 4- až 5-ročné deti: Žijeme na planéte Zem

Na úvod naučíme deti novú pohybovú hru „Na slnko a planéty“. Vyberieme jedno dieťa, ktoré bude predstavovať Slnko (dáme mu nejakú vopred pripravenú rekvizitu Slnka, napr. čelenku s lúčmi, prípadne Slnko na paličke a pod.). Ostatné deti budú planéty, dostanú do ruky lopty rôznych veľkostí a ich úlohou bude obiehať okolo Slnka. Keď však povie Slnko stop, budú sa musieť zastaviť. Ten, komu spadne lopta alebo sa nezastaví a urobí ešte nejaký pohyb, z hry vypadáva a ostatní pokračujú. Hra sa končí vtedy, keď okolo Slnka obieha posledná planéta.

Po tejto pohybovej aktivite deti usadíme, napr. do kruhu, a rozprávame sa s nimi o vesmíre. Použijeme aj obrazový materiál, napr. rôzne obrázky z kníh, internetu či z iných materiálov, využiť môžeme aj DVD prehrávač. Pri rozhovore zistíme, čo všetko deti o vesmíre vedia. Rozprávame sa o planétach, o Slnku, mesiacoch a hviezdach. Povieme im, že tak ako ony obiehali pri hre okolo „Slnka“, tak obiehajú okolo Slnka, ktoré je vlastne veľká hviezda v strede slnečnej sústavy, aj planéty. Ďalej tam nájdeme ešte mnoho iných hviezd, ktoré je najlepšie vidieť v noci. A mesiace – tie zase obiehajú okolo planét.

Povieme deťom, že takúto modrú oblohu si môžeme vytvoriť aj spoločne, a to zvláštnym spôsobom, pretože nebudeme maľovať, no predsa bude obrázok nakreslený. Ako sa to dá? Veľmi ľahko – obrázok si vyškrabeme.

Ciele edukačnej aktivity: Pomôcky:
- získať nové poznatky o vesmíre, - lopty rôznej veľkosti, maketa Slnka,
- prejaviť radosť z pohybu, - špachtľa na vyškrabávanie,
- tvorivo používať novú výtvarnú techniku, - krepový papier (modrý, zelený, hnedý),
- vyjadriť vlastné predstavy, - výkresy, nožnice, lepidlo, štetce,
- uplatniť kreativitu, predstavivosť a rozvíjať fantáziu,
- voskové pastelky (žlté a oranžové), modrý tuš,
- manipulovať s rôznymi predmetmi. - farbičky, modrý výkres.

Postup:

1. fáza (deň vopred)
Samotnú prácu si musíme vopred pripraviť tak, že deti nanesú na celý výkres formátu A4 pomocou voskových pasteliek hrubú vrstvu žltej a oranžovej farby. Dbáme na to, aby vrstva bola skutočne súvislá a aby nezostali na výkrese prázdne časti. Potom na celú plochu nanesú modrý tuš (farbou musí byť pokrytý úplne celý výkres). Takto pripravený výkres necháme zaschnúť. Ďalej si deti pripravia Zem – na vopred vystrihnuté kruhy postupne nalepujú veľmi husto vedľa seba kúsky krepového papiera (modrý, zelený, hnedý), ktoré predtým požmolia v ruke.

2. fáza
Samotná výtvarná činnosť detí spočíva vo vyškrabovaní Slnka, mesiaca a hviezd na vopred pripravenom výkrese. Vzhľadom na to, že spodná vrstva je vosková a vrchnú predstavuje tuš, vyškrabávanie je pomerne nenáročné a deti ho zvládnu hravo. Vedieme ich k tomu, aby pracovali opatrne a čisto. Keď dokončia vyškrabávanie, na záver si na výkres nalepia už pripravenú planétu Zem a pokiaľ ešte majú záujem, výkres si dotvoria podľa vlastných predstav.

3. fáza
Ak nám zostane čas, na záver aktivity môžeme použiť aj pracovný list Planéty, na ktorom deti planéty iba vyfarbia. Nasledujúci deň (neskôr) tieto planéty vystrihnú, na modrý papier namaľujú Slnko (temperovou farbou) a nalepia planéty, prípadne si planéty nalepia na výkres, ktorý vytvorili.

Záverečná fáza
Na záver si pripravíme s deťmi výstavku na tému Vesmír. Použijeme ich výtvory, pracovné listy, prípadne obrazový materiál a spoločne zhodnotíme prácu. Necháme deti, aby vyjadrili svoje názory na prácu, prípadne ďalšie námety na činnosť s podobným zameraním.

Spoznávať planéty môžu deti aj prostredníctvom didaktickej pomôcky Slnečná sústava.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte