Študenti doučia žiakov s ťažkosťami

01.10.2021
Vzdelávanie a výchova

Dve fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zapoja do memoranda, ktoré pomôže zmierniť negatívne dopady pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu, pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl, medzi nimi aj tej našej. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl 28. septembra 2020 podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia ochorenia Covid-19. V školskom roku 2019/2020 vznikli v dôsledku prerušeného vyučovania na základných školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach a spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

Za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre budú na programe participovať Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, ďalšími sú pedagogické fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi ostatné oslovené fakulty, ktoré sú ochotné participovať, patria vysoké školy v Bratislave, Komárne a v Košiciach. Spolu s ŠPÚ v súčasnosti hľadajú cesty, ako sa na programe doučovania môžu zúčastniť.

Ako upresnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová, „doučovanie žiakov bude prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu najviac dve hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom školy. Vysokoškoláci budú doučovať v priestoroch základnej školy, ktorá sa do doučovania prihlási, v prípade potreby aj online, s využitím technického zázemia školy.“

„V praxi to znamená, že zapojené dve fakulty UKF, konkrétne Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií, si individuálne a interne určia, kto z vyučujúcich ponúkne svojim študentom ponuku doučovania ako dobrovoľnícku činnosť,“ informovala vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. „V ideálnom prípade je odporúčané, aby koordináciu študentov v rámci fakulty/katedry k iniciatíve doučovania zabezpečoval jeden človek.“

Fakulty pred začiatkom programu doučovania identifikujú študentky a študentov, ktorí majú záujem zapojiť sa. Účasť je dobrovoľná.

 

Zdroj: portalvs.sk 

Zdroj: portalvs.sk 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte