Správy OECD i ŠŠI konštatujú nedobré výsledky vo výchove a vzdelávaní

14.06.2018
Vzdelávanie a výchova

Neuspokojivé výsledky vo výchove a vzdelávaní konštatujú viaceré správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) i OECD.

Žiaci

Poukazujú na zhoršujúce sa výsledky žiakov a študentov v monitoringoch, testovaní PISA a medzinárodnom porovnaní. Vyplýva to z materiálu Správa o mládeži 2018 z dielne rezortu školstva. Vláda vzala správu na vedomie. 

Na neformálnej, občianskej strane záujmu o zlepšenie stavu vzdelávania sa k existujúcim iniciatívam a vzdelávacím programom pridali nové iniciatívy. V informatívnej správe sa uvádza, že ide napríklad o Inštitút pre aktívne občianstvo, program Životológia pre mládež na stredných školách, Komenského inštitút či iniciatívu To dá rozum. Na strane učiteľskej obce sa nespokojnosť so stavom v školstve prejavila okrem individuálnych akcií aj založením Iniciatívy slovenských učiteľov pri Slovenskej komore učiteľov, ktorej cieľom je predovšetkým zlepšovanie podmienok pre prácu pedagógov.

V sledovanom období (2014-2018) boli v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zaznamenané viaceré udalosti, ide napríklad o vytvorenie inovatívnych štátnych vzdelávacích programov pre materské a základné školy, gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a pre základné umelecké školy. "Zvýšila sa dotácia vyučovacích hodín prírodovedných predmetov. Vyučovanie cudzích jazykov sa realizuje od tretieho ročníka povinným predmetom – anglickým jazykom. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje tak, že škola ho povinne ponúka žiakom 7. – 9. ročníka z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov," uvádza sa v materiáli. Posilnil sa vyučovací predmet pracovné vyučovanie na prvom stupni a predmet technika na druhom stupni tak, aby sa posilnili praktické zručnosti žiakov. 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte