Otvorený list kritizuje šírenie waldorfu počas experimentu

10.09.2012
Vzdelávanie a výchova

Otvorený list adresovali ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi nespokojní občania, ktorým sa nepáči "svojvoľné zavádzanie alternatívnych pedagogických prístupov" na verejných základných a stredných školách.

"Ide o metódy, ktoré v rámci legislatívou predpísaného experimentálneho overovania neboli ukončené, napríklad dlhodobo overovaná waldorfská škola," uvádza sa v otvorenom liste, pod ktorý sa medzi inými podpísali dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity a riaditeľ Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt Ján Šafin, predsedníčka OZ Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Ivana Škodová, či Branislav Pupala z Centra pedagogického výskumu SAV.

Ako agentúre SITA povedala jedna zo signatárok Soňa Vinczeová, občanov k otvorenému listu podnietili udalosti v obciach Pusté Uľany, Vrakúň a Veľké Blahovo. V týchto obciach sa podľa signatárov rozhodli využívať vzdelávacie metódy waldorfskej školy, ktorá je stále v experimentálnom overovaní. "Tento projekt overovania by sa mal skončiť o rok, až potom sa rozhodne, či takéto vzdelávanie bude alebo nebude povolené. Dovtedy je nezmyselné a proti legislatíve, aby sa tieto metódy používali na iných školách," uviedla Vinczeová. Autori otvoreného listu očakávajú od ministra kompetentné stanovisko k tomuto problému, tiež ho žiadajú o oboznámenie s funkčným kontrolným mechanizmom, ktorý by pružne reagoval na prípady svojvoľného zavádzania alternatívnych metód.

Riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Blahove Angela Németh agentúre SITA povedala, že jej škola ako aj škola vo Vrakúni dostala ponuku zriadiť jednu triedu, kde by vyučovali podľa waldorfských princípov. "Takúto triedu sme odmietli zriadiť, lebo to zákon nepovoľuje," uviedla Németh. Na škole podľa nej waldorfské metódy nevyužívajú, aj keď sú alternatívnou školou. "Okrem hlavných predmetov si naši žiaci môžu voliť 10 hodín. Vzdelávame podľa zákona," dodala Németh. Agentúra SITA sa snaží získať aj stanovisko škôl v Pustých Uľanoch a Vrakúni.

V súčasnosti sú alternatívne metódy vzdelávacích programov Marie Montessori (montessori metóda) a Rudolfa Steinera (waldorfská metóda) v experimente na dvoch súkromných školách na Slovensku. Ak tieto alternatívne prvky využívajú iné školy, podľa zákona tak môžu urobiť len v rámci školského vzdelávacieho programu, teda v rámci nepovinných predmetov a v obmedzenom rozsahu. Nosnou časťou výučby je však centrálne stanovený štátny vzdelávací program. "Ministerstvo v súčasnosti nedisponuje informáciou zo strany Štátnej školskej inšpekcie o rozširovaní alternatívnych vzdelávacích programov na iných školách, než na akých je schválené experimentálne overovanie, ktorého garantom je Štátny pedagogický ústav v Bratislave," povedal agentúre SITA hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Ministerstvo tento rok v lete odmietlo dve žiadosti z júna 2011, ktoré sa snažili o založenie alternatívnych škôl. Nevyhovelo žiadosti na zriadenie Súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Vrakúň, o ktorú žiadalo združenie Detský raj z Dunajskej Stredy. Rovnako zamietlo vznik Súkromnej základnej školy na Pavlovičovej ulici v Bratislave, ktorej založenie zamýšľalo združenie Slovo života international Bratislava. Využívanie alternatívnych metód na riadnych školách nad rámec zákona môže prešetriť Štátna školská inšpekcia, a to na základe podnetu.

Od námietok, ktoré uvádza otvorený list pre ministra Čaploviča, sa dištancuje Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave. Tá má ako jediná povolenie na alternatívne waldorfské vzdelávanie. "Naša škola sa v spomínaných prípadoch v obciach Pusté Uľany, Vrakúň a Veľké Blahovo neangažovala, ale považujeme to za dôkaz toho, že waldorfské metódy sú inšpiratívne aj pre iných učiteľov," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa školy Xénia Činčurová. Waldorfská škola má podľa nej špecifický vzdelávací program, ktorý sa úplne odlišuje od štátneho. Táto pedagogika je rozšírená po celej Európskej únii. "Neexistuje štát, v ktorom by bola zakázaná alebo len overovaná ako u nás. V Čechách sú waldorfské školy štátnymi a tento hon na čarodejnice je nezmysleným slovenským špecifikom," dodala Činčurová.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte