Nové spôsoby ako učiť anglický jazyk pre deti so ŠVVP

29.01.2020
Vzdelávanie a výchova

Žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a pozornosti pribúda v triedach z roka na rok. Pozitívne je, že spolu s tým rastie aj ponuka učebných pomôcok, ktoré im umožňujú spracovávať učivo ich vlastným tempom. Raabe vrámci edície Kuliferdo teraz pridáva novinku pre deti so ŠVVP so zameraním na anglický jazyk.

Nové spôsoby ako učiť anglický jazyk pre deti so ŠVVP

Predstavte si kolektív 28 detí v bežnej triede. V nej stojí jeden pedagóg, ktorý musí predpísaný obsah a množstvo učiva zvládnuť – bez ohľadu na špecifiká správania a spôsobov učenia sa jednotlivých žiakov v triede. A ak je v triede čo i len jedno integrované dieťa, podmienky na dosiahnutie cieľa sú sťažené. A čo, keď sú integrované deti 3, či dokonca 5? A jeden žiak má pritom problém s násobilkou, druhému sa mýlia písmenká a tretí.... má problém s anglickými slovíčkami. 

Jednou z ciest, je ohodnocovať týchto žiakov horšími známkami, druhou snažiť sa im pomôcť, umožniť im pracovať inak, pomalšie...

So zámerom uľahčiť učenie každému jednému z týchto malých žiačikov, začalo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko predčasom s vydávaním pracovných zošitov pre žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a pozornosti na prvom stupni škôl, ktoré neuľahčujú učenie len žiakom, ale súčasne zjednodušujú prípravu na hodinu a samotné vyučovanie učiteľom. Všetky majú spoločnú značku KULIFERDO.

 

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.

 

 

 

 

 

 

 

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

Sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku. Jednotlivé pracovné zošity sa postupne zameriavajú na precvičovanie tvaru čísla, na jednoduché úlohy zamerané na čísla od 1 do 10, jednoduché úlohy zamerané na čísla do 20, na malú násobilku a na jednoduché slovné úlohy.

 

 

 

 

 

Ide o pracovný zošit pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s poruchami učenia a pozornosti KULIFERDO – ANGLIČTINA so zameraním na anglický jazyk. Práve tento cudzí jazyk zvykne totiž malým školákom s poruchami učenia a pozornosti spôsobovať značné problémy.

Keďže zväčša nezvládajú tempo výučby s ostatnými žiakmi a výučba im robí problém, angličtina sa im potom zdá komplikovaná a neradi sa ju učia. Učitelia takto získajú pomôcku, vďaka ktorej si dokážu zosúladiť výučbu v heterogénnej triede, a pracovný zošit môžu použiť pre žiakov so ŠVVP namiesto klasického pracovného zošita alebo ako doplnkový materiál. Písanie a čítanie v angličtine tak nebude pre žiakov so ŠVVP (ani ich učiteľov a rodičov) strašiakom.

Pracovný zošit Kuliferdo – angličtina je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti. Vďaka pracovnému zošitu si môžu žiaci precvičovať učivo 3. a 4. ročníka ZŠ tempom a spôsobom, ktoré sú pre nich primerané. Obsah je koncipovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

Zahŕňa všetky základné témy a gramatické štruktúry, ktoré žiaci v 3. a 4.ročníku preberajú, je ho preto možné použiť so všetkými bežne používanými učebnicami angličtiny. Pracovný zošit sa dá používať na hodine alebo aj na samostatnú prácu na doma. Pri svojej práci ho môžu používať aj špeciálni pedagógovia.

Každá kapitola je koncipovaná rovnako: na prvej strane sa predstaví základná slovná zásoba prepojením s obrázkami, na ďalšej strane sa slovná zásoba v cvičeniach rovnakého typu precvičuje a potom je táto slovná zásoba súčasťou gramatických cvičení. Typy cvičení sa systematicky opakujú, žiaci so ŠVVP sa takto ľahšie orientujú a pochopia zadania. 

Pracovný zošit si môžete objednať už teraz TU.

Zdroj: Raabe Slovensko

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte