Dieťa s poruchou koncentrácie – ako mu pomôcť?

11.12.2011
Vzdelávanie a výchova

Poruchy pozornosti a schopnosti koncentrácie sa objavujú v školskom veku i v čase školskej prípravy a sú jednou z najčastejších príčin nedostatočného rozvoja školských zručností.

Diagnóza poruchy pozornosti a schopnosti koncentrácie sa stanovuje, keď sú potvrdené nielen výsledky subjektívneho pozorovania najbližšieho okolia, tak v rodine, ako aj v škole, ale ak túto diagnózu potvrdia aj štandardizované testy.

Ako pracovať s dieťaťom s poruchou koncentrácie?

Ponúkame Vám niekoľko tipov na použitie všeobecných pedagogických metód, na priamu praktickú pomoc a na odbúranie vnútorného nepokoja. Dôležitá je však aj psychologická terapia.

 • Včasný rozhovor s rodičmi. Získať podporu rodičov je veľmi dôležité. Potrebujú vedieť, že na tento problém nie sú sami. Veľmi prospešné je informovať rodičov o celej problematike a dať im inštrukcie, ako zvládať konkrétne situácie. Rodičia, ktorí sa snažia svojmu dieťaťu pomôcť, potrebujú od učiteľa, aby im jasne vysvetlil, čo od nich očakáva, napríklad aby sa denne zaznamenávali domáce úlohy.
   
 • Pochvala, uznanie, venovanie pozornosti. Pomáhajte dieťaťu pri prekonávaní rôznych situácií. Dieťa potrebuje cítiť, že ste nablízku a že mu v prípade potreby pomôžete (napríklad názornou ukážkou správania). Využite každú príležitosť pochváliť dieťa za pozitívne správanie. Môžete použiť slovné pochvaly alebo tzv. bodovanie dieťaťa (10 bodov – dieťa si môže vybrať čokoľvek z prístupných odmien – činnosti alebo materiálna odmena).
   
 • Zadávanie úlohy, ktorú dieťa určite zvládne. Doprajte dieťaťu pocit úspechu. Dajte dieťaťu príležitosť, aby pred ostatnými spolužiakmi ukázalo to, čo naozaj vie. Je veľmi dôležité, aby sa v triede zachovávala vzájomná úcta aj medzi žiakmi. Nezabudnite na individuálny prístup. Stiahnite si formulár - Pozorovací hárok pri poruche koncentrácie >>
   
 • Pracovné miesto bez rušivých vplyvov. Nie je vhodné, aby dieťa s poruchou pozornosti sedelo v poslednej lavici alebo na inom vzdialenom mieste v blízkosti okna alebo dverí, kde je veľa rušivých vplyvov okolia. Vhodné miesto je v blízkosti učiteľa, najlepšie v prvej lavici, aby s ním učiteľ mohol ľahko nadviazať očný kontakt.
   
 • Používanie rôznych pomôcok na zvýšenie záujmu. Používajte vizuálne pomôcky, ktoré zvyšujú záujem žiakov o dané učivo. Do výučby začleňujte názorné a praktické ukážky. Čo najčastejšie im vysvetľujte účel a dôležitosť jednotlivých tém. Používajte farby (fixky, kriedy), projektory a pod.
   
 • Relaxačné a uvoľňovacie cvičenia. Napríklad relaxačné dychové cvičenia (hlboký nádych a pomalý výdych – na­vádzajte deti, nech si predstavujú, ako s výdychom odchádza aj kus napätia), relaxačná hudba (W. A. Mozart, L. Beethoven, B. Smetana, ezoterická hudba…), joga, pohybové hry a cvičenia.
   
 • Dostatok telesnej aktivity. Umožnite dieťaťu predovšetkým dostatok telesnej aktivity, a to počas vyučovania (napr. zotrieť tabulu, odniesť triednu knihu), ale aj v rámci mimoškolských aktivít (bojové umenia, plávanie, beh, gymnastika a pod.).

 

Vybrané z publikácie Čo robiť, keď

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte