Ďalšie nové webináre. A aj riaditeľské!

12.11.2020
Vzdelávanie a výchova

Spustili sme registráciu na bezplatné webináre pre pedagógov v týždni od 23. do 26. novembra 2020, kedy sa mala pôvodne konať riaditeľská konferencia Spolu v škole. Vzhľadom na aktuálnu situáciu prednášky, semináre a workshopy nahradili bezplatné webináre, ktoré môžu sledovať z pohodlia svojich domovov aj kabinetov nielen riaditelia škôl, ale vlastne všetci, ktorých zaujíma riadenie školy...

Týždeň začneme najprv veľmi úspešným webinárom pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby deti získali správne návyky čítania s porozumením, aby sme sa od utorka už mohli venovať riadiacim procesom v školskom prostredí, špeciálne teraz v aktuálnej situácii, keď nie všetko beží tak, ako sme boli zvyknutí.

Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma, alebo poďte na všetky webináre. Linky na prihlasovanie nájdete nižšie.

Všetky doteraz zrealizované webináre pre učiteľov si môžete pozrieť tu:

www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO!

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl.

Dátum: 23. november (pondelok) 2020, 17:00 hodine

Letorka: Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň,  aktívne pracujúca na Základnej škole v Bratislave

Obsah webinára:

 • Motivovať deti k čítaniu pre radosť a zároveň rozumieť čítanému textu sa môže javiť v súčasnej počítačovej dobe, ako neatraktívna, zložitá cesta, pritom čítanie s porozumením potrebujeme v každodennom živote. Ponúkneme vám návod ako rozlúsknuť tento „oriešok“  s využitím toho, čo je pre deti najtypickejšie - hra a súťaž.
 • Povieme si o tom, prečo je  dôležitá  čitateľská gramotnosť detí, ako súvisí schopnosť dobre porozumieť písanému textu so schopnosťou komunikovať a fungovať v praktickom každodennom živote.
 • Ukážeme si možnosti, ako zatraktívniť vyučovací proces. Praktická ukážka, ako sa dá ľahko a efektívne zakomponovať  čitateľská  súťaž  Čitateľský oriešok do vyučovacieho procesu.
 • Informácie o doplnkových materiáloch, ktoré motivujú deti a rozvíjajú nielen ich  čitateľské kompetencie ale aj  kritické myslenie, tvorivosť a záujem o Informácie.
 • Ukážky práce s textom a pracovným zošitom Tajomstvá sveta.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre špeciálnych pedagógov, asistentov, pre rodičov, ale aj pre každého angažovaného človeka, ktorého zaujíma úroveň a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR:  Ako riadiť virtuálny pedagogický proces... alebo Čierna labuť v priamom prenose

Zásadné faktory pedagogického riadenia v nových podmienkach ako príležitosť

Dátum: 24. november (utorok) 2020  o 17:00 hodine

Lektor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D., dlhodobo sa venuje rozvoju a podpore riaditeľov a riaditeliek škôl, ich zástupcov a prakticky všetkým skupinám pedagogických pracovníkov hlavne v oblasti pedagogického riadenia. V poslednej dobe sa najviac zaoberá vzťahom medzi riaditeľmi a ich zriaďovateľmi. Pôsobil ako vedúci katedry Centrum školského managementu na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, spolupracuje na systéme vzdelávania a podpory vedúcich pedagogických pracovníkov v Čechách v súvislosti s tvorbou Stratégie 2030+. Pôsobí ako nezávislý konzultant, lektor a autor odborných a popularizujúcich textov, je spoluzakladateľom Riaditeľskej akadémie.

Obsah webinára:

 • Povieme si o aktuálnej situácii, v ktorej sme sa nechtiac a neplánovane ocitli: školy sú zatvorené, deťom chýba každodenný kontakt s vrstovníkmi, rodičia zisťujú, že učiteľská práca vôbec nie je taká jednoduchá...
 • Priblížime si teóriu čiernej labute ako metaforu popisujúcu dôležité neočakávané udalosti, ktoré majú významný dopad na spoločnosť. Odchylujú sa od toho, čo je bežné, a preto je veľmi ťažké predvídať ich...
 • Zdôrazníme, že riaditeľ škole je aj v takejto neštandardnej situácii stále zodpovedný za kvalitu a úroveň pedagogického procesu a za chod celej školy.
 • Hovoriť budeme o zásadných faktoroch ovplyvňujúcich pedagogické vedenie, ktoré tvoria neľahké situácie a o tom, ako ich zmeniť na príležitosti.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia a vedúci pracovníci škôl a školských zariadení

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Efektívne riadenie odborného podporného tímu

Profesionalita povolania a výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 25. november (streda) 2020 o 17:00 hodine

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:

 • Predstavíme základné legislatívne východiská pracovnej činnosti funkčného odborného podporného tímu v školách a školských zariadeniach.
 • Priblížime si pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností.
 • Pozornosť upriamime aj na profesijný rozvoj členov OPT, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.
 • Hovoriť budeme o hlavných úlohách, kompetenciách a zásadách práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov odborného podporného tímu v prostredí škôl a školských poradenských zariadení.
 • Nezabudneme ani na odporúčania a príklady dobrej praxe.

Pre koho webinár odporúčame:

školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, kariérový poradca, výchovný poradca, koordinátor prevencie. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Riadenie školy a krízová komunikácia

O tom, ako počas korony podporiť a rozvíjať psychickú odolnosť zamestnancov škôl a školských zariadení a ako skĺbiť koordinátorskú a motivačnú zložku v riadení 

Dátum: 26. november (štvrtok) 2020 o 17:00 hodine 

Lektorka: PaedDr. Jana Lednická, riaditeľka CPPPaP Bratislava III. 

Obsah webinára: 

 • Budeme sa rozprávať o tom, ako môže byť riaditeľ školy podporou pre svojich zamestnancov/kyne.
 • Zodpovieme si, ako rozvíjať a podporovať odolnosť učiteľov. Vyšpecifikujeme si pár kľúčových faktorov, ktoré môžu byť nápomocné pri podpore odolnosti. 
 • Pomôžeme Vám ozrejmiť si, ako komunikovať so zamestnancami, ako  ich koordinovať a motivovať.
 • Zodpovieme si, čo môže byť pomáhajúce v čase krízy.
 • Budeme sa snažiť byť vám inšpiráciou a poskytneme vám námety, ako podporiť emocionálne blaho zamestnancov školy. 

Pre koho webinár odporúčame: 

riaditelia/ľky, zástupcovia/kyne riaditeľov/liek škôl a školských zariadení 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte