Ako fašiangy vyháňajú zimu – edukačná aktivita

31.01.2014
Vzdelávanie a výchova

Odišli vianočné sviatky a nastal čas, kedy sa všetci budú smiať a veseliť.

Fašiangy sú obdobím roka, kedy by sme mali byť najveselší, najúsmevnejší, ale aj najzáhadnejší. Počas fašiangov sa zabávame, tancujeme a pripravujeme si masky na maškarný ples (karneval).

Vďaka tejto aktivite budete dosahovať nasledujúce výkonové štandardy (špecifické ciele):

  • Prostredníctvom hry s veršom, rytmom a melódiou uplatňovať elementárne tanečné prvky a tvorivou
       manipuláciou s papierom výtvarne vyjadriť predstavu.
  • Uvedomiť si a porozumieť významu zábavy v období fašiangov, zároveň porozumieť pojmom súvisiacim s
       týmto obdobím v kalendárnom roku.
  • Citlivo vnímať a prežívať radosť z jednotlivých činností, uvedomiť si skupinovú citlivosť a konečný zážitok.

Stiahnite si pracovný list
 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte