Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Termín nástupu: 
utorok, Február 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
Kósu Schoppera 22
Mesto: 
Kósu Schoppera 22, Rožňava
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
121
Adresa školy alebo zariadenia: 
Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, 04801 Rožňava
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
• kvalifikačné predpoklady • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka Pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Erika Lörinczová
Telefónne číslo: 
+42158 788 5857
E-mailová adresa: