Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Školská 1, 95106 Vinodol
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Petrovany 274, 08253 Petrovany
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, 92003 Hlohovec
Termín nástupu: 08/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola pri ZŠ, Jeséniova 61, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Školská jedáleň pri Materskej škole - výdajňa, Jeséniova 61, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola pri ZŠ, Jeséniova 61, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola pri ZŠ, Jeséniova 61, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 08/26/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná umelecká škola, Štúrová 276, 01853 Bolešov
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná MŠ Felix, Mikovíniho 3, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola UniCare, Poloreckého 3, Bratislava
Termín nástupu: 08/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola UniCare, Poloreckého 3, Bratislava
Termín nástupu: 07/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná materská škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 07/10/2019

Stránky