Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
nedeľa, december 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
G. Bethlena 41
Mesto: 
G. Bethlena 41, Nové Zámky
Rozsah úväzku: 
75%
Počet študentov školy: 
576
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, G. Bethlena 41, 94001 Nové Zámky
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - profesijný životopis vo forme europasu - fotokópia - doklad o nadobudnutom vzdelaní - súhlas so spracovaním osobných údajov - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Drugová Darina
Telefónne číslo: 
+4210356913311
E-mailová adresa: