Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola sv. Františka z Assisi, ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu: 10/21/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Primary Years Program, ako organizačná zložka Spojenej školy, Novohradská 3, 82109 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 01/08/2020
Adresa školy alebo zariadenia: Školská jedáleň pri základnej škole, Horná Streda 391, 91624 Horná Streda
Termín nástupu: 11/04/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium, Hlinská 29, 01180 Žilina
Termín nástupu: 10/21/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Trnková 1, 85110 Bratislava-Jarovce
Termín nástupu: 11/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Vrútocká 58, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/10/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Vrútocká 58, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/10/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Vrútocká 58, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/10/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 11/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu: 10/07/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce
Termín nástupu: 10/15/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 10/08/2019

Stránky