Adresa školy alebo zariadenia: SŠ - Špeciálna MŠ, J. Valašťana-Dolinského 1, 84101 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola, Kechnec 13/13, 04458 Kechnec
Termín nástupu: 08/26/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 8, 96223 Očová
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 8, 96223 Očová
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 08005 Prešov
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 08005 Prešov
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná ZŠ, Česká 10, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Ulica Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná ZŠ, Česká 10, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, ám.Slov.uč.tovarišstva15, 91701 Trnava
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, ám.Slov.uč.tovarišstva15, 91701 Trnava
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, ám.Slov.uč.tovarišstva15, 91701 Trnava
Termín nástupu: 09/01/2019

Stránky