Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Tupolevova 20, 85101 Bratislava-Petržalka
Termín nástupu: 01/15/2019
Adresa školy alebo zariadenia: SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1, 84101 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 02/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná umelecká škola JAS, Šafárikova 20, 04801 Rožňava
Termín nástupu: 02/04/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup
Termín nástupu: 02/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Šarovce 426, 93552 Šarovce
Termín nástupu: 02/04/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
Termín nástupu: 01/15/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná športová škola, Ostredková 10, 82102 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 03/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Mládeže 34, 98042 Rimavská Seč
Termín nástupu: 02/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
Termín nástupu: 01/15/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Komenského 133, 92552 Šoporňa
Termín nástupu: 02/01/2019

Stránky