Adresa školy alebo zariadenia: Evanjelické gymnázium ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 03601 Martin
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Lipovce 125, 08236 Lipovce
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: ZŠ sv. Augustína, Moyzesova 1, 01701 Považská Bystrica
Termín nástupu: 08/26/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Lipovce 125, 08236 Lipovce
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, 92101 Piešťany
Termín nástupu: 08/27/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná materská škola, Dedinská 27, 91705 Trnava
Termín nástupu: 07/29/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, 92101 Piešťany
Termín nástupu: 08/27/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, 92101 Piešťany
Termín nástupu: 08/27/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh
Termín nástupu: 10/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Vazovova 16, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu: 07/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Gessayova 2, 85266 Bratislava-Petržalka
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, 92551 Šintava
Termín nástupu: 09/01/2019

Stránky