Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná odborná škola ekonomická
Termín nástupu: 
streda, november 1, 2023
Miesto výkonu práce: 
Stojan 1
Mesto: 
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
272
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Telesná výchova
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady: Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: - zdravotná spôsobilosť - ovládanie štátneho jazyka - prax min. 2 roky Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2023 Úväzok: 100% Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný štruktúrovaný životopis - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Andrea Iovdijová
Telefónne číslo: 
0534421757
E-mailová adresa: