Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
streda, Máj 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Jiráskova 25
Mesto: 
Jiráskova 25, Trnava
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
81
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Jiráskova 25, 91702 Trnava
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Pomocný pracovník v školskej jedálni • Úväzok: 100,00 % • Dátum nástupu: 01. 05. 2024 • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava • Miesto výkonu práce: MŠ Jirásková 25, 917 02 Trnava • Doba určitá na jeden rok s následným predlžením zmluvy Požiadavky: Základné ,SOU, SOU s maturitou ,ÚSO (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky). Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : info@zsmg.trnava.sk. V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na pomocný pracovník v školskej jedálni“. Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 1 tarifný stupeň 14 : 833,50 € Kontakt : info@zsmg.trnava.sk, tel: 033/ 3236860
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Beáta Krajčovičová
Telefónne číslo: 
0333236860
E-mailová adresa: