2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
prijatie zamestnanca nad 65 rokov veku

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím Vás o radu k prijatiu zamestnanca, ktorý bude mať koncom roku 2024 dosiahnutý vek 68 rokov.
Zamestnanec neodchádzal na dôchodok z našej organizácie ani sme mu nevyplácali odchodné
pri odchode do dôchodku, či nejaké odstupné. Prijatý bol u nás v školskom roku 2020 od 01.09.2020 do 30.06.2021 ako učiteľ na jeden školský rok / ako záskok PN /, už bol poberateľom starobného dôchodku .
Bol prijatý na zastupovanie počas dlhodobej PN. Zároveň pracoval aj ako asistent v tom istom období. Potom pracoval na dohodu od 02 /22 do 06 /22. A v tomto školskom roku od 01/2024 do 30.06.2024 nám pokryl odchod jedného ped. zamestnanca, ktorý odišiel na predčasný starobný dôchodok. Máme za to , že uvedený zamestnanec môže ešte od 01.09.2024 nastúpiť ako riadny zamestnanec, lebo obdobia, ktoré sme uviedli a spomínali boli vždy na dobu určitú a netrvali viac ako 2 roky. Zároveň sa chcem opýtať, či by sme sa mohli
v tomto prípade u nášho zamestnanca , oprieť o par. 82 ods. 7 , kde sa píše : Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú najviac na dva roky. Takýto pracovný pomer možno uzatvoriť aj opakovane. / je to tento náš prípad , si myslím / Môže byť tento pracovný pomer , ak by mohol byť uzatvorený , opäť uzatvorený na dobu určitú ? /
ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
prijatie zamestnanca nad 65 rokov veku

Dobrý deň,
v podstate uvažujete správne. Iba Vás chcem popraviť, tie pracovné pomery, ktoré boli za PN a na dohodu sa do doby dvoch rokov nepočítajú. Začnete s pracovným pomerom od 01. 2024 do 30. 6. 2024. Nezabúdajte na § 82 ods. 4, že školský rok trvá do 31. 8.