2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
PetraSediva
Učiteľ nultého ročníka

Dobrý deň. Učiteľka odbor Etická výchova. Štátnice z pedagogiky, didaktiky aj psychológie. Môže byť učiteľka nultého ročníka? Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľ nultého ročníka

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy, v rámci ktorej sa zriaďuje nultý ročník, sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť.. Učiteľka etickej výchovy bez rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky nie je kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň základnej školy a tým ani pre nultý ročník. Na rozdiel od predškolských ročníkov v materských školách v nultom ročníku vyučujú kvalifikované učiteľky pre prvý stupeň základnej školy.