18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
adus
Voľba RIADITEĽA ZŠ

Dobrý deň,

v najbližších dňoch nás čaká voľba riaditeľa ZŠ. Pri čítaní zákonov ma zaskočili dva rôzne postupy pri vymenovaní riaditeľa ZŠ ako vedúceho zamestnanca. V §3,ods.2 zákona 569/2003Z.z. sa spomína nasledovné: Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy.Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy atď.
No v §5, ods.6 zákona 552/2003Z.z. je: Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.
Ako vlastne má zriaďovateľ postupovať? Riadiť sa zákonom 569/2003Z.z. ,alebo 552/2003 Z.z.
Ešte otázočka ohľadom výberovej komisie.
Ako správne postupovať, ak členov komisie bude párny počet? V prípade neprítomnosti delegovaného člena sa môže stať,že bude párny počet členov. Zákon vlastne určuje, že celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.
Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Voľba riaditeľa ZŠ

Vami citované ustanovenia zákonov si neodporujú a platia podporne obidva citované paragrafy z nich, Aby bol kandidát na riaditeľa školy vo výberom konaní úspešný, musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov vypočítanú zo všetkých členov rady školy. Ak má rada školy napr. 11 členov a na výberové konanie má delegovaného jedného zástupcu z okresného úradu a jedného zo štátnej školskej inšpekcie, t. j. spolu má výberová komisia 13 členov. Úspešný kandidát musí získať 7 hlasov „za“ Ak má rada školy 9 členov a dvoch delegovaných členov, tak úspešný kandidát musí mať 6 hlasov „za“. Ak niektorí členovia rady školy ospravedlnia svoju neúčasť a voľby sa nezúčastnia, tak počet hlasov, ktorý som uviedla vyššie, musí byť dodržaný. Ak pri počte členov 13 voľby sa zúčastní iba 8 členov, tak najmenej 7 členov musí hlasovať „za“, aby bol kandidát úspešný. Nepočíta sa nadpolovičná väčšina prítomná v deň volieb, ale nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy. Je potrebné venovať pozornosť určeniu termínu, aby bola účasť čo najväčšieho počtu členov rady školy. Postup pri výberovom konaní je podrobne rozpracovaný v spomínaných zákonoch a nespôsobuje žiadne problémy v praxi.

adus
Volba riaditela ZS

Dobry den,
dakujem za odpoved, no moze nastat situacia, ze clenov komisie bude 12 a po volbe bude nerozhodne 6-6. Ako postupovat potom.
Dakujem.

Lukáš Bezák
nie je to pravda

Prosím Vás, toto sú legendy a nič také nikde v zákonoch nenájdete. Žiadnych 7 hlasov nemusí kandidát získať. Iste, v prípade, že hlasuje všetkých 13 členov a nikto sa nezdrží, tak logicky musí mať niektorý kandidát 7 hlasov.
Je mýtus, že kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov pri voľbe riaditeľa školy. Kľudne mu stačia napr. aj 4 hlasy ak sú napr. 4 kandidáti a počty sú 4, 3, 3, 3. Záleží na tom, ako sa dohodnú členovia pred voľbou.

Ľubomír Králik
Uznesenie o vymenovani

Nie su to legendy. Uznesenie o vymenovani riaditela musi mat nadpolovicnu vacsinu vsetkych cleno rady skoly. Teda 7 hlasov pre zakladnu skolu, ak ratame aj so zastupcami statnych uradov.

Ľubomír Králik
Počet všetkych členov

Neviete náhodou ako sa počíta počet všetkých členov rady školy, keď sa nezúčastní zástupca z okresného úradu a/alebo zo štátnej školskej inšpekcie?

Maria Pavlikova
Počet všetkých členov

Na platné uznesenie aj na voľbu riaditeľa nadpolovičná väčšina všetkých hlasov sa počíta rovnako. Ak je počet členov rady školy 11 a dvaja zástupcovia štátu, tak nadpolovičná väčšina je sedem hlasov bez ohľadu na to, či prídu zástupcovia štátu, či sa niektorý člen ospravedlní alebo má pozastavené členstvo a pod. Ak by nastala situácia, že by sa voľby zúčastnilo 8 členov, tak za platné uznesenie musí hlasovať sedem členov. To čo kolega uvádza ako mýtus, nekomentujem.

Renata159
clen rady skoly sa vzdal mandatu

dobrý deň, chcela by som sa spýtať čo v prípade, že jeden člen rady školy sa vzdá mandátu v rade
školy - pred výberovým konaním na riaditeľa? Rada školy má 7 členov- 1 učiteľ z MŠ, 1 rodič z MŠ, 1 učiteľ zo ZŠ a 1 rodič zo ZŠ, 1 nepedagogický zamestnanec a 2 zástupcovia z obce. Ide o neplnoorganizovanú ZŠ s MŠ. Ďakujem

Maria Pavlikova
clen rady skoly sa vzdal mandatu

Dobrý deň,
obráťte sa na regionálny úrad školskej správy, aby Vám poradili.

Maria Pavlikova
Voľba riaditeľa ZŠ

Ak budú dvaja kandidáti a výsledok volieb 6:6, voľby sa musia opakovať. Treba takúto situáciu mať upravenú v štatúte. Obvykle sa neopakujú voľby v ten istý deň, pretože voľby boli v súlade s predpismi. Ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, tak nikto nebol úspešný. Vyhlási sa nové výberové konanie.

koberec80
Riaditeľ školy

Dobrý deň
Ak má riaditeľ školy podobnú aprobáciu ako ja a prehrá voľby môžem prísť po jeho odvolaní s funkcie o prácu?
Ďakujem za odpoveď.

hrubovcakovasla...
Voľba riaditeľa ZŠ

Chcela by som sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, že rada školy nezvolí kandidáta v dvoch po sebe idúcich výberových konaniach. Výberového konania sa zúčastnili uchádzači, ktorí spĺňali požadované kritéria.

Ďakujem za odpoveď.

Lívia Poláchová
voľba riaditeľa školy

Prosím, môžete mi poslať presné odkazy na zákon, paragrafy, podľa ktorých je nutné, aby víťazom voľby bol kandidát s nadpolovičným počtom hlasov (a nie iba najvyšším počtom hlasov)? Tento nadpolovičný počet hlasov musí vzísť z tajnej voľby? Alebo je možné, že najprv z tajnej voľby vzíde víťaz podľa najvyššieho počtu hlasov a až následne sa navrhne v uznesení zriaďovateľovi a až toto musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov? Ďakujem za odpoveď.

Mariannna
RADA ŠKOLY

Prosím, je možné, aby sa na výberovom konaní na voľbe riaditeľa ZŠ zúčastnil (bez účasti na hlasovaní, len ako pozorovateľ) aj starosta obce, aj keď nie je členom komisie?Nenašli sme nijaký predpis, ktorý by to definoval.Ďakujem.

Maria Pavlikova
RADA ŠKOLY

Dobrý deň,
v štatúte rady školy by malo byť uvedené, že výberové konanie na funkciu riaditeľa školy je verejné. Na zasadnutí Rady školy môže byť prítomný starosta obce, ale bez akýchkoľvek zásahov, pripomienok a pod.

matikar
Úspešný uchádzač

Dobrý deň,
čítala som predchádzajúce komentáre a nakoľko už pokročila doba tejto témy a mohlo sa niečo zmeniť, chcela by som sa spýtať znovu na to koľko hlasov potrebuje uchádzač, aby bol úspešný.
Rada školy má 11 členov a poslali sme výzvu o delegovanie zo ŠŠI a z krajského školského úradu. Takže volebná komisia by mala mať 13 členov. Teda 7 by malo hlasovať za, aby bol uchádzač úspešný.
Ale ak neprídu delegovaní zástupcovia ŠŠI a školského úradu a jeden člen Rady školy. Teda prítomných bude 10 členov. Môžme si odsúhlasiť, že úspešný uchádzač bude vtedy, ak získa nadpolovičný počet hlasov prítomných členov?
Poprípade nadpolovičný počet platných hlasovacích lístkov?

Maria Pavlikova
Úspešný uchádzač

Dobrý deň,
poraďte sa na regionálnom úrade školskej správy. Krajské školské úrady zanikli v roku 2012. Ak to nemáte upravené v štatúte, tak úspešný kandidát musí mať 7 hlasov. Nemôžete si to prispôsobovať podľa toho kto príde alebo nepríde na výberové konanie.

matikar
Odpoveď

Ďakujem