5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Legislatíva
Platové zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu k zaradeniu vychovávateľky ŠKD do platovej tabuľky.
Pani vychovávateľka absolvovala DPŠ na pedagogickej akadémii v odbore vychovávateľstvo a učiteľka MŠ, zároveň má VŠ 2. stupňa iného - nepedagogického zamerania (sociálna práca). V školstve už pracuje, v minulosti absolvovala adaptačné vzdelávanie.
Prosím Vás o informáciu, do akej platovej triedy má byť zaradená.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
Vaša pani vychovávateľka asi neabsolvovala DPŠ, ale úplné stredné odborné vzdelanie pre učiteľky materskej školy a vychovávateľstvo. Je kvalifikovaná vychovávateľka. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, ju zaradíte do 6. platovej triedy.

anna.dudova
Platové zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
ako zaradím vychovávateľku ŠKD, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ako učiteľka pedagogiky a slovenského jazyka, adaptačné vzdelanie absolvovala ako majsterka odborného výcviku. Je teda samostatná PZ, ale ak je učiteľka pre 2. stupeň, zaradím do to 6. alebo do 7. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Platové zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná podľa 5. bodu uvedenej prílohy a patrí jej zaradenie do 7. platovej triedy.

anna.dudova
Platové zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ďakujem!