6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danica65
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
chceli by som sa opýtať na aktualizačné vzdelávanie. Naši pedagogickí zamestnanci absolvovali dňa 6.4.2023 aktualizačné vzdelávanie. V tento deň sa neučilo, lebo žiaci mali veľkonočné prázdniny. Podľa § 64 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj organizovaním aktualizačného vzdelávania v pracovnom čase pedagogického zamestnanca, t . z., že čas od 9,00 hod. do 14.00 hod-kedy prebiehalo aktualizačné vzdelávanie sa započítava do pracovného času pedagogických zamestnancov ako výkon práce alebo im patrí náhrada funkčného platu ako pri § 82 zákona č. 138/2019 Z. z.?
Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
žiaci mali prázdniny, ale učitelia nie. Je v podstate na Vašom rozhodnutí aký spôsob zvolíte, v konečnom dôsledku je suma v plate rovnaká. Ide o to, či zamestnanci majú dostatok - 5 dní voľna na vzdelávanie.

kacka6
Povinné aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
viete mi prosím poradiť? Učitelia absolvujú povinné aktualizačné vzdelávanie cez jarné prázdniny, ale z domu online cez videá zo záznamu. Je možné takto absolvované školenie považovať za výkon práce, resp. v dochádzke im dať študijné voľno? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Povinné aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ja si nedovolím zasahovať do organizácie práce na Vašej škole.

kacka6
Pracovné voľno

Dobrý deň,
podľa zákona 138/2019 § 82 ods. (2) Ak trvá pracovný pomer PZ alebo OZ kratšie ako jeden kalendárny rok, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).
A teda, ak učiteľka nastúpila do práce 13. 9. 2023, do dnešného dňa jej patrí koľko dní pracov. voľna? Počítam správne, že 2,5 dňa pracovného voľna, pretože september nemôžeme považovať za celý?
Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Pracovné voľno

Dobrý deň,
v septembri neodpracovala celý mesiac, pracovné voľno jej patrí za 5 mesiacov., t. j. 2,5 dňa.