12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Zaradenie MOV

Dobrý deň p. Pavlíková, chela by som Vás poprosiť o usmernenie v nasled. prípade.
Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupňa odbor vychovávateľstvo na UMB v Banskej Bystrici.
Pracovala na viacerých základných školách ako vychovávateľka, v súčasnosti pracuje na strednej škole ako vychovávateľka na školskom internáte, je zaradená v 7 PT.
Ako stredoškoláčka ukončila stredné odborné učilište strojárske, študijný odbor mechanik nastavovač, zameranie obrábacie stroje a linky, v tomto odbore získala aj výučný list.
Z potrieb školy vyplynulo, aby na 1 mesiac vypomohla ako majsterka odborného výcviku odbor strojárstvo./ 1 mesiac - nepárny týždeň 5 dní po 6 vyučovacích hodín, 79% úväzok/.
Takto vypomohla už dvakrát, vždy po 6 mesiacov.
Do akej platovej triedy ju zaradiť?
Akú prax jej priznať?
Ďakujem za ochotu a Váš čas!

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
jedna vec je zaradenie do platovej triedy a druhá vec je plnenie kvalifikačných predpokladov. Mali ste ju pri prvom preradení zaviazať absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy s využitím § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Zaradíte ju do 6. platovej triedy.

Zuzana10
Zaradenie MOV

Ďakujem p. Pavlíková.
Zaradili sme ju do 6PT a dali podmienku absolvovať doplňujúce ped. vzdelanie pre majstrov odbornej výchovy podľa §83 z. č. 138/2019. Ten prac. pomer na zástup trval 1 mesiac. Teraz znovu vyplynula potreba aby zastúpila na cca 3 mesiace.
Platí stále to zaradenie do 6 PT a podmienka doplniť si ped. vzdelanie, nemusíme jej to dávať znovu?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
neviem ako ste naformulovali podmienku získať kvalifikačný predpoklad podľa § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Doba na získanie kvalifikačného predpokladu pokračuje ďalej, aj keď je činnosť majstra odbornej výchovy prerušená. Od prvého dňa preradenia do kategórie majster odbornej výchovy do dvoch rokov.

Zuzana10
Zaradenie MOV

Sformulovali sme to ako ... v zmysle §83 ods. 12 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ste ako pedagogický zamestnanec povinná splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pre príslušnú kategóriu najneskôr do 2 rokov odo dńa preradenia.
Ona ale nebola preradená, pracuje ako vychovávateľka a od 4.10.2023 pracuje na druhý prac. pomer ako majsterka odbornej výchovy na zástup. je zaradená v 6 PT.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
len pre poriadok § 83 zákona č. 138/2019 Z. z. nemá odsek 12. Má odsek 2, ktorý ste mali opísať. Jedna kategória je vychovávateľka a druhá kategória je majster odbornej výchovy. Je to preradenie do inej kategórie. Rozmýšľam, či by nemala byť v 7. platovej triede, keď ste uplatnili § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Zuzana10
Zaradenie MOV

Ďakujem p. Pavlíková, ten odsek 12 to bol preklep.
Môžeme teda využiť Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. , prílohu č. 2, v I. časti v bode 49 a uznať jej vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor vychovávateľstvo, aj ke´d plní kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, plynie jej dvojročná doba absolvovať doplňujúce pedag. vzdelanie pre MOV a zaradiť ju tak do 7 PT?
Doplatiť jej mzdu za cca 1 mesiac v novembri, kedy bola zaradená do 6 PT?
Ďakujem!

Zuzana10
Zaradenie MOV

Ďakujem p. Pavlíková, ten odsek 12 to bol preklep.
Môžeme teda využiť Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. , prílohu č. 2, v I. časti v bode 49 a uznať jej vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor vychovávateľstvo, aj ke´d plní kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, plynie jej dvojročná doba absolvovať doplňujúce pedag. vzdelanie pre MOV a zaradiť ju tak do 7 PT?
Doplatiť jej mzdu za cca 1 mesiac v novembri, kedy bola zaradená do 6 PT?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
ktoré vzdelanie uvedené vo vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. , prílohu č. 2, v I. časti v bode 49 má absolvované ? Skúste uplatniť to, čo som už uviedla. Ak nie ste s tým stotožnená, využite § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. Môžete akceptovať úplné stredné vzdelane alebo stredné odborné vzdelanie a zaradiť ju podľa neho bez uplatnenia § 83 zákona č. 138/2019 Z. z

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
ktoré vzdelanie uvedené vo vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. , prílohu č. 2, v I. časti v bode 49 má absolvované ? Skúste uplatniť to, čo som už uviedla. Ak nie ste s tým stotožnená, využite § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. Môžete akceptovať úplné stredné vzdelane alebo stredné odborné vzdelanie a zaradiť ju podľa neho bez uplatnenia § 83 zákona č. 138/2019 Z. z

Zuzana10
Zaradenie MOV

Ďakujem p. Pavlíková!
Ak dovolíte, ešte by som sa k tomu vrátila a zhrnula to
1. zástup od 4.10.2023 na 1 mesiac, kvalifikovaná na úrovni stredného odborného vzdelania, dali sme jej podmienku na získanie kvalif. predpokladov pre majstra odbornej výchovy podľa §83 ods. 2 a 4 , zákona 138/2019 a zaradili sme ju do 6 PT
2. zástup od 5.2.2024
podmienka na získanie kvalifikácie trvá, platí zaradenie do 6 PT?
Veľmi pekne ďakujem!

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
ak ste uplatnili § 83 ods. 2, tak nadväzne uplatníte aj odsek 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaraďte ju do 7. platovej triedy. Ak by podmienku nesplnila, tak 4. 10. 2025 ju dáte do 6.platovej triedy .