16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
SilviaAp
DPŠ + rozširujúce štúdium (príplatok)

Dobrý deň, rada by som sa informovala,
keď som u končila Mgr. sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, v roku 2019 som absolvovala DPŠ a nadviazala s rozširujúcim štúdiom pre učiteľstvo pre primárne vzdelanie, mám nárok na uznanie príplatku za rozširujúce štúdium vo výške 12%?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ + rozširujúce štúdium (príplatok)

Dobrý deň,
ak ste ukončili rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a nepoberte príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g a § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., parí Vám príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium v súlade s § 14e uvedeného zákona vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.

MiriamS
DPŠ - vychovávateľ

Dobrý večer. Mám ukončené VŠ , II. stupeň Mgr. sociálna práca. Pracujem ako denná vychovávateľka v CDR. Potrebujem si urobiť DPŠ. Viete mi poradiť aký typ štúdia mám absolvovať? Dá sa študovať vychovávateľstvo v kombinácii so štúdiom iného predmetu /aby som v budúcnosti mohla aj vyučovať na ZŠ/? Ďakujem

MiriamS
DPŠ-vychovávateľ

Je možné študovať DPŠ aj cez NIVAM?

Maria Pavlikova
DPŠ-vychovávateľ

Dobrý deň,
o možnostiach štúdia sa musíte informovať na vysokej škole. Doplňujúce pedagogické štúdium musí nadväzovať na absolvované vysokoškolské vzdelane. Kombinácia DPŠ pre vychovávateľov a učiteľstvo predmetu asi neexistuje.

zuzana206
Atestácia

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať či mi môže byť uznané rozširujúce vzdelávanie ako náhrada za 1.atestačnú skúšku? Mám ukončené VŠ 2.stupňa geografia-chémia,ukončené 2009 a momentálne študujem rozširujúce štúdium učiteľstvo primárneho vzdelávania. Pracujem v školstve od roku 2018. Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Dobrý deň,
v súčasnosti sa žiadne náhrady atestácií neuznávajú. Za rozširujúce štúdium Vám zamestnávateľ po jeho úspešnom ukončení prizná príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.

zuzana206
Atestácia

Ďakujem za odpoveď. Chcem sa opýtať, v septembri budem mať 5rokov ako samostatný učiteľ. V tomto období som pracovala ako asistent,vychovávateľka, momentálne aj ako nekvalifikovaný učiteľ. Po úspešnom ukončení štúdia budem kvalifikovaná na 1.stupeň. Môžem si budúci rok začať robiť 1.atestáciu ako učiteľ, ráta sa mi to do praxe? Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Dobrý deň,
každé zaradenie v kategórii pedagogický zamestnanec sa ráta do pedagogickej praxe. Na vykonanie a uznanie atestácie sa neráta pedagogická prax, ale zradenie v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Ak ste pracovali ako nekvalifikovaný učiteľ, nie je to zaradenie do kariérového stupňa samostatný a nezapočíta sa Vám to do piatich rokov.

Bubinka
Učiteľka I. stupňa

Dobrý deň. Som učiteľkou v ZŠ 1. - 4. (prax už dlhšia, niekoľko rokov), avšak si úplnú kvalifikáciu dorábam až teraz (rozširujúce štúdium, prvý ročník). Dosiahnuté vzdelanie: I. stupeň predškolská a elementárna pedagogika (Prešov), II. stupeň Špeciálna pedagogika (J. A. Komenského Praha). Mám niekoľko otázok, na ktoré by som veľmi rada dostala odpovede. Môže ma zamestnávateľ prepustiť? Môže mi zmeniť pracovnú náplň? Môže mi skrátiť úväzok? Vyplýva z mojej nekvalifikovanej pozícii nejaká ujma? Zaraďujem sa teda do pozície nepedegogického zamestnanca (alebo svojou dlhodobou praxou sa stávam pedagogický zamestnanec, ale nekvalifikovaný?) Vrelá vďaka za reakciu!

Maria Pavlikova
Učiteľka I. stupňa

Dobrý deň,
zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca vždy, keď sú na to zákonné dôvody, teda musí to byť v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako môže zmeniť náplň práce, skrátiť pracovný úväzok. Ste nekvalifikovaná učiteľka prvého stupňa základnej školy, z čoho vyplýva zaradenie do 6. platovej triedy. Ak ste učiteľka, ste pedagogický zamestnanec. Nestávate sa ním dlhoročnou praxou, ale je to v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.

Bubinka
Doplňujúca otázka k príspevku Učiteľka I. stupňa

Ďakujem za reakciu. Ešte by ma zaujímalo, ak mi zamestnávateľ doplní dodatkom pracovnú zmluvu a podmieni ju získaním kvalifikácie (urči dané obdobie, predpokladám vyplývajúce zo zákona), mohla by som ostať naďalej na pozícii ,,učiteľka I. stupňa???" Bolo by to v súlade so zákonom? Poteší reakcia aj na túto moju otázku. Pekný deň.

Bubinka
Doplňujúca otázka k príspevku Učiteľka I. stupňa

Ďakujem za reakciu. Ešte by ma zaujímalo, ak mi zamestnávateľ doplní dodatkom pracovnú zmluvu a podmieni ju získaním kvalifikácie (urči dané obdobie, predpokladám vyplývajúce zo zákona), mohla by som ostať naďalej na pozícii ,,učiteľka I. stupňa???" Bolo by to v súlade so zákonom? Poteší reakcia aj na túto moju otázku. Pekný deň.

Maria Pavlikova
Doplňujúca otázka k príspevku Učiteľka I. stupňa

Dobrý deň,
dalo by sa to riešiť aj dodatkom k pracovnej zmluve, ale to Vám mali dať pri nástupe do zamestnania. Píšete prax je dlhšia, to mne nič nehovorí, ja potrebujem dátumy. Skúste to napísať trochu jasnejšie. A hlavne nepíšte čo by bolo, spýtajte sa zamestnávateľa, akú má s Vami zámery a potom mi napíšte otázku.

Zuzana Hviščová 2
DPŠ a príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu (mgr.) a momentálne pracujem ako samostatný OZ (školská psychologička). V júny 2022 som úspešne ukončila doplňujúce pedagogické štúdium, a do aktuálnej práce som nastúpila v septembri 2022. Keďže DPŠ bolo čase môjho nástupu do zamestnania ukončené je možné si naňho spätne uplatniť žiadosť o príplatok za profesijný rozvoj? Môže riaditeľ moju žiadosť zamietnuť s odôvodnením, že na výkon mojej pracovnej pozície nepotrebujem DPŠ a teda toto vzdelanie nenapĺňa potreby školy?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
DPŠ a príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za vzdelávania uvedené v § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., a to za štátnu jazykovú skúšku, za rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium a za inovačné štúdium. Za doplňujúce pedagogické štúdium príplatok nepatrí. Nie je vhodné ani podávať žiadosť o jeho priznanie.