9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň p. Pavlíková, chcela by som Vás poprosiť o usmernenie v danom prípade.
Zamestnankyňa ukončila v r. 2004 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra.
V r. 2005 skončila rigoróznu skúšku v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra a priznal sa jej akademický titul PhDr. V r. 2014 jej bolo vydané osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky podľa §47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z. Bolo jej priznaných 60 kreditov, ktoré platili do 7.1.2021.
V r. 2010 ukončila doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo a vykonala štátne záverečné skúšky z pedagogiky, psychológie a z odborovej didaktiky.
V r. 2016 absolvovala aktualizačné - prípravné vzdelávanie na získanie 1. atestácie podľa §39 zákona č. 317/2009 v rozsahu 60 vyučovacích hodín, určené pre kategóriu učiteľ vo všetkých podkategóriách – bez kreditov.
V r. 2017 vykonala 1. atestáciu podľa §50 zákona č. b317/2009 Z. z. pre kategóriu učiteľ strednej školy.

V r. 2014 jej predchádzajúci zamestnávateľ vydal osvedčenie a uznal 60 kreditov a priznal kreditový príplatok vo výške 12% v zmysle §47a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
Má sa uvedenej zamestnankyni vyplácať tento kreditový príplatok, ak predložila toto osvedčenie od predchádzajúceho zamestnávateľa?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že kreditový príplatok bol od 1. 9. 2019 zrušený zákonom č. 138/2019 Z. z. a zákonom č. 553/2003 Z. z. bol nahradený príplatkom za profesijný rozvoj, kreditový príplatok v žiadnom prípade nemôžete vyplácať na základe nejakého osvedčenia. To ostalo v spise u predchádzajúceho zamestnávateľa. Jediným dokladom na účely vyplácania príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. je potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o tom, že po termíne 1. 9. 2019 sa zamestnankyni vyplácal príplatok za profesijný rozvoj. Prečo sa to rieši v januári 2024 ? Nepoužila náhodou 60 kreditov v roku 2017 na vykonanie atestácie ?

Zuzana10
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Ďakujem!
Zamestnankyňa má 2 zamestnávateľov. To osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky podľa §47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z. jej vydal ten prvý zamestnávateľ, priznal jej 60 kreditov, vypláca jej 12% príplatok.
K nám nastúpila od 1.9., ale tieto doklady predložila až teraz a požaduje aj u nás vyplácať tento 12% príplatok za vykonanie rigorózy. Tie kredity nepoužila na vykonanie atestácie.
Preto neviem, čo mám od nej vyžiadať.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň,
akože neviete, čo si máte od nej vyžiadať. Moja predchádzajúca odpoveď bola určená Vám. Jediným dokladom na účely vyplácania príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. je potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o tom, že po termíne 1. 9. 2019 sa zamestnankyni vyplácal príplatok za profesijný rozvoj. Dúfam, že som to napísala zreteľne.

Zuzana10
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Ďakujem p. Pavlíková!
Zamestnankyňa doniesla potvrdenie, v ktorom jej potvrdzujú, že "... od 1.1.2014 mala priznaný kreditový príplatok a tento príplatok je v zmysle platného zákona č. 138/2019 považovaný za príplatok za profes. rozvoj."
Bude to stačiť?
Platový dekrét vystavíme dňom vystavenia potvrdenia s platnosťou od 1.9. a doplatíme?
Ďakujem Vám!

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň,
prečítajte si moje predchádzajúce odpovede. Moja nádej, že sú zrozumiteľné, pominula. Také potvrdenie ako uvádzate, nestačí. Nie je žiadny objav, že kreditový príplatok je od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj, ale Vy potrebujete jasné potvrdenie ako predchádzajúci zamestnávateľ pokračoval v jeho vyplácaní po 1. 9. 2019 a prípadne dokedy ho vyplácal. Ak nemáte zrozumiteľné potvrdenie, nič nevyplácajte a nemyslím, že by ste ho mali príplatok doplatiť, keď ste nevedeli o jeho opodstatnenosti. Ak bude na potvrdení spätný dátum vystavenia, dajte si podpísať dátum, kedy Vám ho zamestnankyňa predložila.

Ariana Sabo
Profesijný rozvoj

Dobrý deň !
Už som vás požiadala raz o radu, súvislosti s tým, že do ktorej platovej triedy patrím.
Teraz by som vás chcela požiadať o pomoc znova. Učila som na základnej škole 30 rokov. Tam som si urobila 1. 2. kvalifikačnú prácu a tiež som získala aj 12 % na profesijný rozvoj za rigoróznu prácu, ktorú som dokončila 10. novembra 2008.
V roku 2023 som prestúpila na špeciálnu školu / špeciálnu pedagogiku som ukončila v Bratislave v roku 2023 /. Najskôr som bola zaradená do 6. platovej triedy, potom po niekoľkých mesiacoch do 7. plat. triedy. Za profesijný rozvoj však nedostanem nič, len ak absolvujem inovačné vzdelávanie.
Moja otázka znie, či mám nárok na tých 12% aj teraz pri súčasnom zamestnaní alebo nie. Ďakujem!

Ariana Sabo
Profesijný rozvoj

Dobrý deň !
Už som vás požiadala raz o radu, súvislosti s tým, že do ktorej platovej triedy patrím.
Teraz by som vás chcela požiadať o pomoc znova. Učila som na základnej škole 30 rokov. Tam som si urobila 1. 2. kvalifikačnú prácu a tiež som získala aj 12 % na profesijný rozvoj za rigoróznu prácu, ktorú som dokončila 10. novembra 2008.
V roku 2023 som prestúpila na špeciálnu školu / špeciálnu pedagogiku som ukončila v Bratislave v roku 2023 /. Najskôr som bola zaradená do 6. platovej triedy, potom po niekoľkých mesiacoch do 7. plat. triedy. Za profesijný rozvoj však nedostanem nič, len ak absolvujem inovačné vzdelávanie.
Moja otázka znie, či mám nárok na tých 12% aj teraz pri súčasnom zamestnaní alebo nie. Ďakujem!

Maria Pavlikova
Profesijný rozvoj

Dobrý deň,
ak ste 30 rokov pracovali ako učiteľka na základnej škole a máte vykonanú prvú aj druhú atestáciu v kategórii učiteľ a prestúpili ste na špeciálnu základnú školu, patrí Vám zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva. Čo sa týka príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. je potrebné predložiť potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa, že od 1. 9. 2019 Vám bol vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Inovačné vzdelávanie môžete absolvovať, ale s vyplácaním predmetného príplatku to nemá nič spoločné.