2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Skoknová
nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec MŠ

Dobrý deň, máme učiteľku v MŠ ktorá má vyštudovanú strednú odboru školu. Teraz študuje predprimárnu pedagogiku. Zaradíme ju ako nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Ale má nárok na príplatok začínajúceho pedagog. zamestnanca? A máme ju zaradiť na adaptačné? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec MŠ

Dobrý deň,
ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, tak Vašu učiteľku zaradíte do 4. platovej triedy ako začínajúcu s uplatnením § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Do adaptačného vzdelávania ste ju povinní zaradiť v súlade s § 51 ods. 6 uvedeného zákona do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. jej budete vyplácať od prvého dňa pracovného pomeru. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy a do 5. platovej triedy, pretože to vyplýva z § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.