2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
učiteľ telesnej výchovy + trénerská činnosť

1. učiteľ telesnej výchovy na základnej škole: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – Mgr.: odbor: telesná výchova a šport, špecializácia: atletika (rok 1996), 1. kvalifikačná skúška vykonaná dňa 19.2.2003, od 1.11.2009 zaradený ako pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Dňa 23.11.2023 predložil svojmu zamestnávateľovi potvrdenie od Slovenského atletického zväzu, že od roku 1996 až po súčasnosť vykonáva trénerskú činnosť v 1. Atletickom klube Humenné a v štruktúrach SAZ ako reprezentačný tréner U16 a aj žiadosť, aby bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Od ktorého dňa ho má zamestnávateľa zaradiť ako PZ s 2. atestáciou? Vzťahuje sa na tohto zamestnanca § 30 ods. 5 a) zákona č. 138/2019 Z.z. ?

2. učiteľ telesnej výchovy na základnej škole: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – Mgr.: odbor: telesná výchova a šport, špecializácia: športové hry (rok 1999), 1. atestácia vykonaná dňa 20.11.2020, od 21.11.2020 zaradený ako pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Dňa 20.11.2023 predložil svojmu zamestnávateľovi potvrdenie od Slovenského futbalového zväzu, že od súťažného ročníka 2012/2013 vykonával trénerskú prax viac ako 7 rokov, menovaný je držiteľom UEFA A licencie a aj žiadosť, aby bol zaradený do kariéroveho stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Od ktorého dňa ho má zamestnávateľa zaradiť ako PZ s 2. atestáciou?

Máme to mať niekde zahrnuté? Napr. v pracovnom poriadku alebo vnútornom platovom predpise?

Maria Pavlikova
učiteľ telesnej výchovy + trénerská činnosť

Dobrý deň,
uplatnenie § 30 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. je plne v kompetencii riaditeľa. Ak by ste to dávali do mzdového predpisu, musíte definovať kritéria, koho zaradíte a koho nie alebo určite, každého, kto o takéto zaradenie požiada. Ak ste sa rozhodli žiadosti vyhovieť, tak Vašich zamestnancov zaradíte do príslušného kariérového stupňa na druhý deň po doručení žiadosti a primeraných podkladov zo športového zväzu.