4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Romikka
Uznanie PhD. ako 1. atestacie

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom uznania 1. atestácie. Dobre rozumiem tomu, že na základe novely z 2022 sa 1. atestácia uzná 5 rokmi praxe a rigoroznou skúškou, a nie doktorandským štúdiom?

Ďalej sa píše:
"Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec
s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky
pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa."

Je možné chápať 3 ročné pôsobenie na VŠ ako interné doktorandské štúdium?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie PhD. ako 1. atestácie

Vami citovaný § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. nemá nikde žiadne vysvetlenie. Takže aj ja ho chápem tak ako ho prečítam. Dalo by sa povedať, že trojročné pôsobenie na vysokej škole je aj doba doktorandského štúdia. takéto zaradenie nie je nárokové, je to na rozhodnutí riaditeľa.

Thymallus
Uznanie PhD. ako 1. atestácie

Dobrý deň prajem ! Mám ukončené denné PhD. štúdium, trojročnú prax na univerzite, publikácie, vrátane učebných textov a vysokoškolskej učebnice, 6. rok pôsobím ako samostatný pedagogický zamestnanec na ZŠ.

Vzhľadom na priebežne prebiehajúce zmeny v legislatíve z obsahu Zákona č. 138/2019 Z. z. vyplýva, že PhD. nie je možné uznať ako náhradu 1. atestácie. Ak vylúčime vykonanie prvej atestácie a rigoróznej skúšky s rigoróznou prácou, tak jedinou cestou je § 30 ods. 3 písm. a) spomínaného zákona. Je k tomu potrebné nejaké špeciálne tlačivo alebo postačuje podanie žiadosti bežnou formou ?

Ďakujem veľmi pekne za pomoc a odpoveď.

Prajem všetko dobré.

Maria Pavlikova
Uznanie PhD. ako 1. atestácie

Dobrý deň,
zákon neurčuje žiadne povinné tlačivo, ale vyžaduje sa potvrdenie z vysokej školy o pôsobení na vysokej škole. Bližšie informácie Vám poskytne Váš zamestnávateľ, ktorého požiadate o uplatnenie § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.