5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ľubomíra Juhásová
VŠ III. stupňa a učiteľ ZUŠ

Dobrý deň prajem pani Pavlíková,

chcem poprosiť o pomoc a usmernenie. Pokúsim sa to v skratke vysvetliť. Máme pani učiteľku, ktorá u nás pracuje od 27. 8. 2014. Absolutóriom 8229 7 05 hudba-hra na klarinete, ukončila štúdium na konzervatóriu 18. 6. 2014, potom študovala na VŠ-ukončila VŠ II. stupňa odbor Hra na klarinete, získala titul Mgr.art a pedagickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa ZUŠ a učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole v predmete "Hra na klarinet" zaradená je u nás v 7 triede karierový stupeň 43-samostatný učiteľ ZUŠ. Avšak ona ešte ďalej študovala a ukončila doktorandské štúdium VŠ III. stupňa s titulom "artis doctor" "ArtD" . Dizertačná skúška 1.9.2022 a obhajoba 28.6.2023.
Otázka znie: je možné ju zaradiť do 8. triedy na základe "dizertačky" aj napriek tomu, že nemá 1. atestáciu? Viem, že náhrady kvalifikačných skúšok a náhrady atestácii sa od 1. 11. 2009 neuznávajú. Ako máme postupovať ďalej?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
VŠ III. stupňa a učiteľ ZUŠ

Dobrý deň,
Vašu učiteľku nemožno zaradiť do 8. platovej triedy na základe vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Ostane zaradená v 7. platovej triede až do vykonania prvej atestácie po piatich rokoch zaradenia v kariérovom stupni samostatná učiteľka..

Ľubomíra Juhásová
VŠ III. stupňa a učiteľ ZUŠ

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Želám pekný zvyšok dňa.
Juhásová

Nany221
Príplatky

Dobrý deň prajem. Prosím o usmernenie. Príplatok triedneho učiteľa sa mesačne vypláca len alikvotna časť alebo pevná suma vypočítaná z platu?

Maria Pavlikova
Príplatky

Dobrý deň,
Príplatok za špecializovanú činnosť triedneho učiteľa sa vypočíta sa podľa § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z., dá sa do oznámenia o výške a zložení funkčného platu a vypláca sa mesačne. Ak triedny učiteľ čerpá dovolenku tento príplatok rovnako ako ostatné zložky platu sa krátia.