26 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy

Dobrý deň,
Mohla by ste mi vysvetliť Zákon 128/2022 § 30 odst. e) - učiteľ telesnej výchovy.
" Pôsobil ako športovec najmenej tri roky v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácií Slovenskej republiky, na prvú atestáciu,
alebo písm. d) sedem rokov na druhu atestáciu.
Tie 3 roky alebo v odstavci d) 7 rokov sa zarátavajú za aké obdobie. Od platnosti zákona 01.09.2022, alebo za celý život.
Napr. v reprezentácií bol v roku 2005-2009 , v zahraničí 2010 -2015.
Aký doklad musí doložiť. Potvrdenie z vrcholového zväzu príslušného športu a keď bol v zahraničí aj doklad od príslušného zväzu.
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy

Dobrý deň,
§ 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý bol zavedený jeho novelou, a to zákonom č. 128/2022 Z. z. účinnou od 1. 9. 2022 nemôžete uplatniť, pretože nepíšte, že Váš učiteľ bol bol zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec po dobu najmenej päť rokov, rovnako ani bod 2 písm. d) nemôžete uplatniť, pretože nebol zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou po dobu najmenej päť rokov, čo je podmienka uvedená na začiatku bodu 1 a bodu 2. Vzhľadom na dĺžku pôsobenia športovca v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky môžete využiť § 30 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť ho do kariérového stupňa učiteľ telesnej výchovy s druhou atestáciou. Doba najmenej sedem rokov sa počíta za celý život a stačí potvrdenie z vrcholového zväzu príslušného športu.

Jana Feciľaková
zaradenie učiteľa telesnej výchovy

Dobrý deň, poprosím o Váš názor:
Učiteľ SŠ predmetu telesná výchova je zaradený do 7 PT ako samostatný PZ od 1.12.2015. Môže byť v zmysle novelizácie zákona č. 138/2019 Z.z. od 1.9.2022 zaradený ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou podľa § 30 odst. 5zákona, ak nemá 1. kvalifikačnú skúšku ? Podľa potvrdenia Slovenskej nohejbalovej asociácie bol v rokoch 1999 až 2020 hráčom nohejbalu. V rámci Slovenskej nohejbalovej asociácie vykonával športovú činnosť v najvyššej Slovenskej nohejbalovej lige a medzinárodnej INTERLIGE. Od r. 2015 do 2018 bol súčasne evidovaný ako tréner a rozhodca nohejbalu. Štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy, študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov ukončil v r. 2014.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa telesnej výchovy

Dobrý deň,
na Vašu otázku platí predchádzajúca odpoveď, ktorú som podrobne rozpísala. Rozdiel medzi § 30 ods. 1 písm. e) alebo ods. 2 písm. d) a ods. 4 alebo ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. je v tom, že podľa ods. 4 a ods. 5 sa nevyžaduje zaradenie v nižšom kariérovom stupni po dobu piatich rokov, ani vykonanie atestácií, ale vyžaduje sa najmenej sedem rokov pôsobenia v najvyššej celoštátnej súťaži. Vášho učiteľa môžete od 1. 9. 2022 zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou do 9. platovej triedy bez toho, aby vykonal prvú atestáciu alebo druhú atestáciu.

Sweety77749
Zaradenie učiteľky do 8.platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem sa opýtať na to, čo sa Vás už na tomto portáli asi pýtalo veľa ľudí, ale nie preto,že tomu nerozumiem, ale preto lebo chcem poznať právnu vymožiteľnosť tejto úpravy. Jedná sa o novelu zákona 138/2019 Z.z. paragraf 30 odsek 1 písmeno e) ak je učiteľka zaradená v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec viac ako 5 rokov teda konkrétne 12rokov, a doposiaľ nemá žiadnu atestáciu požiadala o zaradenie do platovej triedy 8. čo je učiteľ s prvou atestáciou na základe novelizovaného zákona, má štatút reprezentantky a zároveň aj splnenú podmienku 1. najvyššej ligy vo futbale žien konkrétne 14 rokov v danej lige, má riaditeľ školy povinnosť zaradiť ju do príslušnej platovej triedy alebo len môže a nemusí? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky do 8.platovej triedy

Dobrý deň
ako som už uviedla v predchádzajúcich odpovediach, treba rozlišovať v § 30 jednotlivé body a odseky. § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z. je nárokový. Na začiatku ods. 1 je jasne uvedené, "sa zaradí". Vaša pani učiteľka má nárok na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou bez jej vykonania, a to od 1. 9. 2022. Druhá možnosť, to už nie je povinnosť, je uplatniť § 30 ods. 5 toho istého zákona, kde je uvedené "riaditeľ môže zaradiť" Vašu pani učiteľku do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou bez vykonania prvej atestácie a druhej atestácie iba za to, že pôsobila najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži. Ako som uviedla ods. 5 je len možnosťou.

ANDULKA
Z.138/2019

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu.

Ak ma zaradili v maji 2022 do kariérového stupňa samostatný učiteĺ s 2. atestáciou podľa zákona 138/2019 Z.z. paragraf 30 ods. 2d splnila som všetky podmienky. Navýšenie platu je odo dňa žiadosti, alebo ma mal riaditeľ zaradiť od 1.9.2022 automaticky na základe zákona s účinnosťou platnosti zákona od 1.9.2022 a spätne mi má vyplatiť ušlú mzdu od septembra. Mám na to podľa zákona nárok?
ĎAKUJEM

Maria Pavlikova
Z.138/2019

Dobrý deň,
novela zákona č. 138/2019 Z. z. je účinná od 1. 9. 2022. Ak ste k tomuto dátumu predložili požadované doklady a splnili ste podmienky uvedené v danom paragrafe, tak zaradenie platí od 1. 9. 2022. Žiadosť nebolo potrebné predkladať, upozorniť zamestnávateľa bolo asi vhodné. Nárok na doplatenie platu máte, ak ste Vy neurobili chybu.

ANDULKA
Z.138/2019

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Marek Tomiš
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať. Som v kariérnom stupni samostatný učiteľ zaradený od roku 2017. Od tohto roku dodnes mám pedagogickú prax 3 a pol roka. a trénerskú prax v slovenskej futbalovej lige v ÚTM 2 roky. V Športovej činnosti som pôsobil ako hráč 3 roky v celoslovenskej futbalovej súťaži. Moja otázka znie, či mám právo byť zaradený podľa zákona 138/2019 § 30 ods. 1 písmeno e) do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou? Pre zaradenie do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou je smerodajná prax 5 rokov pedagogickej praxe, alebo 5 rokov zaradenie v kariérnom stupni. Za odpoveď ďakujem s pozdravom Marek Tomiš.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
v § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z. sú uvedené podmienky, za ktorých možno zaradiť pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, bez toho, aby prvú atestáciu vykonal, a to musí byť najmenej 5 rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, musí byť učiteľ prvého stupňa základne školy a spĺňať kvalifikačné predpoklady a najmenej tri roky pôsobiť v oblasti športovej činnosti alebo trénerskej činnosti. Uvádzate iba športovú činnosť a trénerskú činnosť, žiadne vzdelanie, tak to neviem posúdiť.

Marek Tomiš
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať. Som v kariérnom stupni samostatný učiteľ predmetu telesná a športová výchova zaradený od roku 2017. Od tohto roku dodnes mám pedagogickú prax 3 a pol roka a trénerskú prax v slovenskej futbalovej lige v ÚTM 2 roky. Mám vyštudované učiteľstvo telesnej a športovej výchovy s magisterským titulom. V Športovej činnosti som pôsobil ako hráč 3 roky v celoslovenskej futbalovej súťaži. Moja otázka znie, či mám právo byť zaradený podľa zákona 138/2019 § 30 ods. 1 písmeno e) do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou? Pre zaradenie do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou je smerodajná prax 5 rokov pedagogickej praxe, alebo 5 rokov zaradenie v kariérnom stupni. túto správu som doplnil o vzdelanie. ďakujem za odpoveď s pozdravom Marek Tomiš.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
v § 30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je hneď v prvej vete uvedené, že pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec sa zaradí ....... Napísala som to aj v predchádzajúcej odpovedi. Nestačí pedagogická prax, ale zaradenie v kariérovom stupni samostatný učiteľ.

Malinak
Zaradenie pedagóga do kariérneho stupňa

Pekný deň,
chcem poprosiť o radu.
Vzťahuje sa účinnosť Zákona 128/2022 § 30 týkajúci sa zaradenia učiteľov TV do vyššieho kariérneho stupňa na pedagóga aj v prípade, ak pracuje v centre voľného času na pozícii vychovávateľ? V CVČ pracujem vyše 20 rokov ako samostatný pedagogický zamestnanec. Ako vrcholový športovec som bol členom národnej reprezentácie 12 rokov.
Ďakujem za odpoveď.

Malinak
...doplnenie

Prepáčte, zabudol som uviesť, že som absolventom magisterského štúdia v odbore Učiteľstvo telesnej výchovy a pracujem na oddelení športu a telesnej výchovy s pracovným zaradením vychovávateľ.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagóga do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
§ 30 zákona č. 138/2019 Z. z. je rozpísaný na dva a pol strany a má toľko odsekov, že skutočne si neviem domyslieť, ktorý máte na mysli. Vo väčšine prípadov sa uvádza učiteľ prvého stupňa základnej školy, čo vlastne uvádzate aj v otázke. Učiteľ prvého stupňa základnej školy nie je vychovávateľ, aj keď spĺňate kvalifikačné predpoklady na učiteľa telesnej výchovy.

Bodka77
Zaradenie učiteľa TSV do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
v § 30 ods. 2 písm. d) 1.) zákona č. 138/2019 Z. z. (ale aj v iných odsekoch) je uvedené "...ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera".
V uvedenom odseku nie je vymenovaný predmet telesná a športová výchova (TSV), ktorý sa vyučuje napríklad gymnáziách, ale telesná výchova (TEV) a športová výchova (SOY). Číselník predmetov zverejnený na stránke CVTI obsahuje všetky tri predmety a priraďuje im rozdielne skratky, čiže ide o rozdielne predmety.

Na gymnáziu sa vyučuje podľa zákona 245/2008 Z.z. §15 a) i podľa štátneho vzdelávacieho programu predmet telesná a športová výchova (TSV), ktorý § 30 ods. 2 písm. d) 1.) zákona č. 138/2019 Z. z. nespomína.

Je správna úvaha, že sa potom toto ustanovenie zákona nevzťahuje na učiteľov telesnej a športovej výchovy (TSV), ale len na učiteľov dvoch predmetov (telesnej výchovy a športovej výchovy), ktoré sú explicitne v ustanovení vymenované?

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa TSV do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
svoju otázku, čo sa týka pomenovania predmetov, prípadne ich vyučovania musíte adresovať kompetentným. Ja sa dotknem len jednej časti otázky, kde ste uviedli "...ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera", mňa zaujalo, že ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy a nie učiteľa strednej školy, či gymnázia, na ktorého sa Vami spomínaný bod § 30 ods. 2 písm. d) 1.) zákona č. 138/2019 Z. z. pravdepodobne neuplatní.

Ivo Kalužák
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý deň prajem chcem sa spýtať či sa do zaradenia do vyššieho stupňa ráta aj reprezentácia piatej najvyššej celoslovenskej ligy vo futbale ak chcem byť zaradeny do platovej triedy učiteľov s prvou atestačnou skúškou. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
novela zákona je účinná od 1. 9. 2023. Ministerstvo školstva stále nevydalo medický pokyn v tejto oblasti, tak ja si nemôžem dovoliť vyjadrovať nejaký laický názor.

Ivo Kalužák
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

A neviete mi prosím vás poradiť na koho sa mám s tým obrátiť?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa telesnej výchovy do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
žiadny lektor Vám s tým neporadí. Neviem, či na ministerstve školstva odpovedajú, ale skúste sa na nich obrátiť. Zaraďovať Vás bude riaditeľ, tak sa informujte u neho.

hanka60
Zaradenie učiteľa TV

Dobrý deň,
PZ - učiteľ telesnej výchovy na II. stupni ZŠ s I. kvalifikačnou skúškou od r. 2013 doniesol potvrdenie ( vytlačené z emailu) od SBA , že vykonával od roku 2016/2017 doteraz činnosť hlavného trénera, resp. asistenta trénera . Stačí takéto potvrdenie ako doklad k zaradeniu - učiteľ s II. kvalifikačnou skúškou (z. 128/2019 ,§30), alebo je potrebný originál? Je potrebná aj žiadosť z jeho strany ? Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa TV

Dobrý deň,
ak ministerstvo školstva nevydá záväzné stanovisko ako postupovať a aké doklady treba predložiť na zaradenie učiteľov telesnej výchovy do vyššieho kariérového stupňa, nebudem odpovedať. Iba podotýkam, keby ste uviedli aj konkrétny ods. a písm. § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. bolo by to zreteľnejšie.

joslan
Zaradenie učiteľa ZUŠ do kariérneho stupňa

Dobrý večer,

ako ste vyššie spomínali § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z. je nárokový. Na začiatku ods. 1 je jasne uvedené, "sa zaradí". Vaša pani učiteľka má nárok na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou bez jej vykonania, a to od 1. 9. 2022.

Som pedagogický zamestnanec(Základná umelecká škola) , ktorý bol najmenej desať rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec(bez prerušenia) a najmenej osem rokov predtým som hral v orchestri(bez prerušenia) na hudobný nástroj, ktorý vyučujem, takže ako je v zákone uvedené :
najmenej tri roky úspešne pôsobil v oblasti umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, učiteľa základnej umeleckej školy, učiteľa odborných vyučovacích predmetov školy umeleckého priemyslu alebo učiteľa odborných vyučovacích predmetov konzervatória.

Podľa logiky by som mal spĺňať podmienky na atestáciu, mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, kde si kladiem otázku či by som nemal nárok aj na druhú atestáciu?

V každom prípade mi riaditeľ zamietol žiadosť a uviedol dosť zvláštny dôvod, ktorý tu nik neuvádza a to je § 85 písm. c).

Vyjadrenie znie takto: Vašu žiadosť o zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou neschvaľujem z dôvodu nenaplnenia podmienky § 30 ods. 1 písm. e) v spojení s § 85 písm. c) zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

Ako právnický laik sa mi to zdá ako totálny nezmysel, ale budem rád ak ma usmerníte a poradíte mi čo s tým môžem urobiť, ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ do kariérneho stupňa

Dobrý deň,
Vaša otázka a zdôvodnenie priznania kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, prípadne učiteľ s druhou atestáciou má svoju logiku, ale rovnako aj zdôvodnenie Vašim riaditeľom. V predchádzajúcej odpovedi som odpovedala v tom istom zmysle ako Váš riaditeľ, ale neuviedla som § 85 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z., kde je uvedené, že ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o preukazovaní úspešného pôsobenia pedagogického zamestnanca v oblasti športovej činnosti alebo trénerskej činnosti a umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu. Ak ministerstvo školstva nevydá záväzné stanovisko ako postupovať a aké doklady treba predložiť na zaradenie učiteľov telesnej výchovy a učiteľov základnej umeleckej školy do vyššieho kariérového stupňa, nebudem odpovedať na tieto otázky.