4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mart1708
nepedagogický zamestnanec a odstupné p

Je možné vyplatiť nepedagogickému zamestnancovi odstupné podľa § 63 odst. f - už je starobný dôchodca a pracuje. Za tohoto zamestnanca musí nastúpiť nový zamestnanec.

Maria Pavlikova
nepedagogický zamestnanec a odstupné p

§ 63 odst. f - ktorý zákon máte na mysli ? odstupné sa vypláca podľa § 76 Zákonníka práce.

mart1708
odstupné

Je to novela ZP č. 76/2021 Z. z. Odstupné je podľa § 76 odst. 1. Jedná sa o nepedagogického zamestnanca pracujúceho v školstve, poberá starobný dôchodok, má viac ako 65 rokov. Musí dať výpoveď zamestnávateľ podľa § 63 odst. 1 písm. "f" a potom má nárok na odstupné?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
odstupné

Pozrite si Vami uvádzanú novelu Zákonníka práce. Ústavný súd zrušil § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce ako výpovedný dôvod a pre nepedagogických zamestnancov vek 65 rokov nie je dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ani dôvod na vyplatenie odstupného. V prípade skončenia pracovného pomeru sa vypláca iba odchodné.