4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
schlangi
kariérové stupne

Pani Pavlíková,
moja otázka je trochu špecifická...
zákonodarca v zákone č. 138/2019 Z.z. v § 30, odsek 3 hovorí:
3)
Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do
a)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
b)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej osem rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo
c)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal prvú atestáciu, najmenej päť rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
---
ako správne pochopiť slovíčko "pôsobil na vysokej škole" a aplikovať jeho správne použitie pri zaradení PG-zamestnanca do platovej triedy
- je to iba "čas" doktorandského štúdia vo vzťahu k III. stupňu získaného vzdelania? /nie je mi známe, alebo sa možno iba mýlim, a III. stupeň sa niekde i študuje 8 rokov..../
- alebo je to "čas" celého štúdia na vysokej škole, lebo i doktorand je vlastne iba študent..?
- alebo je to "čas" pôsobenia na VŠ pre ďalšie pozície, ale berie sa v úvahu iba III. stupeň VŠ a nie akademické hodnosti /doc. , resp. prof/ , lebo aj títo pedagógovia môžu pôsobiť na stredných či základných školách...
---
ďakujem za akúkoľvek odpoveď

Maria Pavlikova
kariérové stupne

Ospravedlňujem sa, ale odpovedať na Vašu otázku nie som kompetentná.

Maria Fandlova
Certifikat city&guilds

Dobrý deň,
mám vyštudovaný 1.st. ZŠ a potom som bola niekoľko rokov v Londýne, kde som si urobila certifikát od City&Guilds z anglického jazyka Level 1.Chcem sa spýtať,či to môže byť uznané, ako kvalifikácia na výučbu ANJ na 1. stupni.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Certifikat city&guilds

Ospravedlňujem sa, ale prehľad o certifikátoch a ich posúdení ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie nemám.