Kalendár

03. Október 2018
94655
Naučte ich brániť sa! 03.10.2018 - 09.10.2018viaceré mestá po celom Slovensku

Naučte ich brániť sa!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií pod názvom
Naučte ich brániť sa!
CIEĽ:
Rozvíjanie kritického myslenia mladých (nielen) v online svete.
viac