Hygienická kontrola zatvorila školskú kuchyňu

25.07.2011
Vzdelávanie a výchova

Kuchyňa Základnej školy na Dolinách v Trenčíne, v časti Zlatovce varí počas školského roku pre školákov, škôlkarov, ale aj pre žiakov súkromného gymnázia a zamestnancov.

V júli mali ešte pripravovať stravu pre materskú školu. To však zastavila hygiena. Pri kontrole zistili, že objekt je v havarijnom stave pre jeho zatekanie. „Regionálna hygienička vydala zákaz prevádzky zariadenia do doby odstránenia nedostatkov,“ povedala Mária Štefkovičová, riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podľa riaditeľky školy Anny Plachkej ide o dlhotrvajúci stav. Upozorňovala na ňu vedenie Detského mestečka, ktorému budova patrí. „Dostala som odpoveď, že na odstránenie havarijného stavu nie sú peniaze,“ hovorí Plachká. Dramaticky sa stav zhoršil koncom júna, keď niekoľko dní veľmi výdatne pršalo a cez strechu voda tiekla po stenách kuchyne a jedálne. Zo zvlhnutých stien a stropov opadávala plesnivá omietka do jedla, na taniere, hrnce, tácky. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie, inak by v septembri pre približne štyristo stravníkov museli stravu dovážať.

Riešenie komplikujú presuny zriaďovateľských kompetencií medzi ministerstvom a ústredím práce, pod ktoré prešli od 1. júla detské domovy na Slovensku a teda aj ten v Zlatovciach. Záujem na vyriešení má aj mesto, pretože sa tu stravujú žiaci mestských škôl. Zatiaľ zabezpečilo dovoz stravy pre deti Materskej škôlky zo Záblatia. Do opravy investovať nemôže, pretože budova nie je ich majetkom a ani nemá naňupeniaze. Podľa investičného technika mesta Petra Blažeka by len odstránenie havarijného stavu stálo minimálne tridsaťtisíc eur. Na streche však podľa neho treba urobiť komplexnú rekonštrukciu vrátane opravy elektroinštalácie, ktorú zatečenie znefunkčnilo.

Podľa primátora Richarda Rybníčka sa musí situácia vyriešiť do konca prázdnin, pretože dovážanie stravy by bolo finančne nákladné. „Máme informácie, že budovu už chcelo bývalé vedenie ministerstva práce predať ako nepotrebný majetok práve mestu. Ak by sme ich kúpili, museli by sme investovať do opravy, a na to teraz peniaze nemáme. Situácia je veľmi komplikovaná,“ hovorí primátor s tým, že plánuje rokovať s ministrom o možnostiach spolufinancovania. Ministerstvo však tvrdí, že situáciu má riešiť vlastník budovy Detské mestečko Zlatovce, respektíve Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. „Práve od tohto vlastníka by mala vyjsť iniciatíva a návrh ďalších krokov,“ hovorí Andrea Hajdúchová hovorkyňa ministerstva práce.

Ako konštatuje hovorkyňa ústredia Danica Lehocká, informácie o havarijnom stave budov sú pre nich absolútne nové a musia ich vyhodnotiť. Dodala, že pre detský domov sú prebytočným majetkom a ponúknu ich na odpredaj.

Zdroj: SITA (Trenčianske ECHO)

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte