2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
StanislavaK
učiteľka MŠ

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení pani učiteľky MŠ. Pani učiteľka študovala nasl.:
rok 2014 - pedagogická a sociálna akadémia- odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
rok 2018- VŠ 1st.- odbor predškolská a elementárna pedagogika- program predškolská a elementárna pedagogiky
rok 2020- VŠ 2st.- odbor učiteľstvo a pedagogické vedy- program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Môžem pani učiteľku zaradiť do 7PT? Kde vo vyhláške 1/2020 nájdem, že je kvalifikovaná na úrovni VŠ II.st?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Vaša pani učiteľka nie je kvalifikovaná na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, pretože študijný program nemá zameraný na učiteľstvo pre predškolskú pedagogiku v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 1. bod. Musí absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Ak nie je v lehote podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., zaradíte ju do 6. platovej triedy.