Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: plné znenie dokumentu

13.06.2018
Reformy školstva

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s podtitulom Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko bol v stredu 6. júna 2018 schválený vládou Slovenskej republiky. Zverejnené bolo aj plné znenie dokumentu. 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Opatrenia v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Finálny dokument obsahuje desať čiastkových cieľov,105 opatrení a pozostáva z piatich hlavných kapitol. Obsah jednotlivých kapitol je dostupný tu: 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ÚVOD

  1. STAV A CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU VZDELÁVANIA A VÝCHOVY
  2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A VÝCHODISKÁ
  3. ŠTRUKTÚRA A INTERVENČNÁ LOGIKA
  4. CIELE A PRIORITY
  5. IMPLEMENTAČNÝ PLÁN

PRÍLOHY

  • Príloha 1 Zoznam členov pracovných skupín pre prípravu NPRVV
  • Príloha 2 Zoznam členov stálej pracovnej skupiny pre implementáciu NPRVV

>> Plné znenie dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania nájdete tu. 

 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte