Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Školská 292/7
Mesto: 
Školská 292/7, Bojnice
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
330
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 97201 Bojnice
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
V prípade záujmu zašlite žiadosť, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov e-mailom na skolabojnice@azet.sk, najneskôr do 16.8.2019. Vybraní uchádzači budú e-mailom pozvaní na osobný pohovor.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Vladimíra Bírová
Telefónne číslo: 
0911 518 615, 0903 518 614
E-mailová adresa: