Školenia pre pedagógov

28.10.2013
Prevádzka školy
Personalistika
Vzdelávanie a výchova

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ponúka pedagógom širokú paletu akreditovaných vzdelávacích programov. Školenia prebiehajú zážitkovou formou a umožnia pedagógom nielen získať nové vedomosti, ale aj priamo otestovať účinnosť nových metód v rámci workshopov.

Sú určené učiteľom primárneho, nižšieho stredného vzdelávania, nižšieho stredného odborného vzdelávania, stredného odborného vzdelávania, úplného stredného všeobecného vzdelávania, úplného stredného odborného vzdelávania a učiteľom pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľov strednej školy), majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov.

 

 

Programy sú vytvorené na základe potrieb pedagógov a sú zastúpené v tematických oblastiach:

- Inovatívne vyučovanie a tvorba Školského vzdelávacieho programu,
- Prierezové témy vo výučbe na 1. a 2. stupni základných škôl,
- Psychologické aspekty vyučovacieho procesu,
- Rozvíjanie gramotnosti na základných školách,
- Vyučovanie pomocou moderných technológií.

Školenia organizujeme LEN na dopyt školy pre minimálny počet 9 pedagógov.
Dopredu nevypisujeme ani miesto ani čas školenia, tieto detaily dohodneme priamo so školou podľa jej požiadaviek.

V prípade záujmu o školenie nás kontaktujte na: akademia@raabe.sk.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte