Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola Ľudovíta Fullu
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Maurerova 21
Mesto: 
Maurerova 21, Košice
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
560
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Matematika
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ, aprobácia matematika + (informatika, chémia, technika...) Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný životopis Motivačný list Zaslať do 24.05.2024 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady: Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. Poverenie príslušnej cirkevnej autority. Súhlas so spracovaním osobných údajov. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace. Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Nástup do zamestnania: od 1.9.2024 Úväzok: 16 hod. (70%) Bližšie informácie o škole: www.zsfullu.sk www.facebook.com/zsmaurerka Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť. Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom. Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý. Schopnosť pracovať v tíme. Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Katarína Martiňáková
Telefónne číslo: 
0903651419
E-mailová adresa: